BIVŠI RADNICI MORAVE U SPORU SA JELOM – PRINUDNI OTKUP AKCIJA PO NIŽOJ VREDNOSTI

0
Bivši radnici Morave

JAGODINA-Mali akcionari Morave pred  Privrednim sudom u Kragujevcu vode postupak protiv poznatog proizvođa nameštaja Jelu iz Jagodine zbog prinudnog otkupa njihovih akcija, što je po zakonu dozvoljeno, po cenama za koje oni smatraju da su niže više puta. Akcije su otkupljivane po ceni od 107 dinara po komadu, dok je građevinski veštak utvrdio da je prikazana vrednost kapitala manja nekoliko puta.

-Smatramo da su akcije prinudno otkupljene po niskoj ceni. Sudski veštak je dokazao da je prijavljena vrednost kapitala niža od one koja je izveštačena za tri do četiri puta. Jela je koristila mogućnost prinudnog otkupa akcija po zakonu, ali nije prikazala realnu vrednost kapitala. Sledi ekonomsko veštačenje u kome treba da dođemo do cene koštanja jedne akcije na osnovu veštačenja građevinca, rekao je predstavnik bivših radnika Radiša Marković.

Sud je prihvatio nalaz građevinskog veštaka u kome je utvrđeno da je  vrednost kapitala veća od prijavljene.  Mali akcionari su na početku postupka tužili AD Tena, ali kada je to preduzeće postalo deo AD Jela, postupak je nastavljen protiv tog društva.

-Oni smatraju da je iznos koji su dobili mali u odnosu na fer vrednost. U sudskom postupku pokušavaju da dokažu da je vrednost akcija veća i da dobiju tu razliku u odnosu na onu koja je isplaćena. Obavljeno je građevinsko veštačenje, sledi ekonomsko-finansijsko. Veštak građevinske struke je utvrdio veću vrednost nepokretnosti nego što je iskazivana u  bilansima AD Tena, odnosno sada AD Jela, rekao je pravni zastupnik malih akcionara.

Oko 200 biših radnika priključilo se tužbi.Posle ovog postupka biće jasnija situacija oko nastavka procesa prinudnog otkupa akcija malih akcionara, jer je Moravu kupio konzorcijum od četiri člana koji su podelili imovinu tog preduzeća.

Nema komentara

Ostavite komentar

dvadeset + 18 =