DEMANT DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA U DESPOTOVCU – MILOŠEVIĆ : „SVE MOJE ODLUKE SU U SKLADU SA ZAKONOM“

0
Dejan Milošević

DESPOTOVAC- Direktor Doma zdravlja u Despotovcu Dejan Milošević uz saopštenje za javnost priložio niz dokaza da su njegova odluka o dodeli specijalizacija kandidatima i obavljanje direktorske funkcije sasvim u okviru zakona i time odgovorio na negativnu kampanju u medijima koja se protiv njega vodi nedeljama unazad

Kroz medije se već nekoliko nedelja polemiše o navodnoj „sumnjivoj organizaciji konkursa za specijalizaciju“ sprovedenom u Domu zdravlja u Despotovcu. Novinarima se, kako je navedeno u tekstovima, obratila dr Danijela Simić, jedan od šest kandidata koji su konkurisali za dobijanje specijalizacija, tvrdeći da je u pomenutoj situaciji protiv zakonito oštećena.

„Nakon objavljivanja internog oglasa za dodelu specijalizacija, na oglas se javilo šest doktora medicine: Danijela Simić, Marina Radosavljević, Ivan Antić, Jelena Belošević, Marija Ćosić i Vladimir Pavković. Stručna služba je izvršila bodovanje kandidata na osnovu Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji (br. 293/2-1 od 29.01.2010. godine). Većina kandidata se prijavila za sve specijalizacije, među njima i doktorka Simić. Pomenuta doktorka je bila prvorangirana za svih pet raspisanih specijalizacija“, započinje svoje saopštenje direktor Milošević.

„Da je pomenuta doktorka Simić, konkurisala samo za jednu specijalizaciju koju je želela – iz oftalmologije, nju bi bez konkurencije i dobila na osnovu izvršenog bodovanja. S obzirom da nije bilo tako i da je više različitih kandidata želelo istu specijalizaciju, postupajući po članu 18. Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji, doktorki Simić sam dodelio specijalizaciju iz ginekologije“, nastavlja sa objašnjenjem Milošević.

Član 18. glasi da „ukoliko kandidat konkuriše za dodelu više specijalizacija i ispunjava uslove za dodelu istih (po rang listi), odluku o tome koju će specijalizaciju tom kandidatu odobriti, donosi direktor Doma zdravlja.“

„Kako su se u medijima pojavili i navodi da sam pokušao da izmenim statut ustanove sebi u prilog, želim da napomenem da je njegova izmena izvršena za vreme mandata prethodnog vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, doktora Dušana Šikanje. Izmenjeni član 119. novog Statuta Doma zdravlja identičan je kao član 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tačnije prepisan od reči do reči. Takođe, neistinita je i tvrdnja da se na funkciji direktora Doma zdravlja nalazim protivzakonito. Kao direktor, izabran sam u skladu sa članom 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji nalaže da kandidat za poziciju direktora ustanove mora imati najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite. Moj radni staž do sada broji 26 godina isključivo u zdravstvenoj delantosti i to u Domu zdravlja“, zaključio je Milošević.

O svemu navedenom, o celokupnom procesu izmene statuta i izbora direktora, vršena je kontrola od strane zdravstvenog inspektora i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Kao neoborive dokaze sa svoje iznete tvrdnje, direktor Milošević prilaže izvode iz člana 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 19. Statuta Doma zdravlja (stari i novi statut) kao i zapisnik zdravstvenog inspektora (br. 2909/1 od 06.11.2017. godine).

Nema komentara

Ostavite komentar

6 + jedan =