ELEKTRO FILTERI NA TE MORAVA – SVILAJNAC BEZ DIMA

0
????????????????????????????????????

SVILAJNAC-U okviru kapitalnog remonta termoelektrane „Morava“ u Svilajncu biće obavljeno postavljanje najmodernijih elektrofiltera u vrednosti 5 miliona evra, koji će smanjiti emisiju gasova na na nivo predviđe u EU, potvrdila je direktorka te elektrane Marija Stevanović. Elektro filteri su donacija EU i posle 45 godina od početka rada, ta elektrana više neće zagađivati okolinu u Svilajncu. Početkom marta započeće drugu faza kapitalnog remonta bloka snage 120 megavata, a investicija je vredna oko 15 miliona evra. Ta elektrana koristi ugalj iz jamskih rudnika i to je dobra vest za rudare jer se remenotom produžava vek elektrane za najmanje deset godina.
Pored standardnih remontnih aktivnosti u kapitalnom remontu su planirani i investicioni poslovi većeg obima, kao što je zamena ložišta kotla membranskim. U planu su i zamena ventila srednjeg pritiska, izrada projekta, nabavka i montaža linije hemijske pripreme kondenzata i zamena sistema za proizvodnju tehnološke vode za kotao, kao i nabavka i ugradnja novih generatorskih zaštita i rekonstrukcija podrazvoda napona 0,4 kV.
Kada ovi poslovi budu završeni blok TE „Morava“ obezbediće siguran i pouzdan rad u narednih 10 godina. Remont će trajati šest meseci.
Prva faza kapitalnog remonta TE „Morava“ obavljena je u drugoj polovini 2015. godine urađen je remont kako bi joj se produžio siguran rad.
U prošlogodišnjem petomesečnom remontu, osim standardnih radova, urađeni su veliki investicioni poslovi na turbogeneratorskom postrojenju. Najobimniji radovi izvedeni su zamenom turbine srednjeg pritiska i srednjeg ležajnog bloka. Urađen je fabrički remont i balansiranje u tunelu rotora visokog pritiska, ugrađen sistem radijalnog zaptivanja generatora i fabrički remont rotora generatora. Rekonstruisan je postojeći regulacioni sistem turbine, urađena je premosnička stanica, zamenjene su kritične površine grejača vode i saniran je bubanj kotla.
Na ovim kapitalnim poslovima, kao i u standardnim remontnim aktivnostima, u koje je uloženo oko 10 miliona evra, bilo je angažovano oko 50 domaćih i stranih firmi.

Nema komentara

Ostavite komentar

jedanaest − 2 =