RUDARI JAMSKIH RUDNIKA UGLJA OPTIMISTI
RESAVICA- Predsednik sindikata devet jamskih rudnika uglja u Srbiji Goran Nikolić izjavio je da ne očekuje da država ih ,,pusti niz vodu”.
– Čuli smo najavu ministra Željka Sertića, ali nadamo se da ćemo do kraja maja uspeti da pronađemo neko održivo rešenje za rudnike. Posebno zbog činjenice da resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Aleksandrom Antićem čini sve da pronađe najbolje rešenje za rudnike, koji gazduju sa rudnim bogatstvom vrednim preko 40 milijardi evra, kaže Nikolić i dodaje da u prilog toj činjenici govori i podatak da se sa realizacijom „češkog kredita“ došlo do samog kraja i da je država dala garanciju za početak realizacije modernizacije i povećanja proizvodnje u rudnicima.

Goran Nikolić
Goran Nikolić

Takođe, sindikat ima saznanja da su, za JP PEU Resavica, predviđene subvencije i za narednu godinu, što govori da je državi Srbiji od strateškog interesa da preduzeće najzad stane na noge.

-Nazire se predlog rešenja i za rešavanje problema tužbi za smenski rad. Međutim, rudari su ogorčeni što se, i pored ugovornih obaveza, ne odvozi ugalj u termoelektrane EPS-a. Na depoima trenutno gori ugalj vrednosti od oko 500 miliona dinara zbog čega su Ibarski rudnici obustavili proizvodnju prvi put posle 91 godine postojanja, ističe Nikolić.
Ibarski rudnici su doneli odluku da u četvrtak najave štrajk, te pozovu i sotale rudnike na solidarnost, i zahtevaju odgovornost za pričinjenu štetu.
-Intezivni su razgovori na izradi programa reorganizacije JP PEU Resavici na kojima, prvi put, i reprezentativni sindikati aktivno učestvuju. Predviđeno je da se rudnici podele u tri zavisna preduzeća. Matično u kome bi ostali rudnici od strateškog interesa za državu,rudnike koji ulaze u proces postepenog zatvaranja uz finansiranje iz pristupnih fondova EU i one koji su predviđeni za strateško partnerstvo, objašnjava Nikolić.
Konačna podele rudnika na tri zavisna preduzeća biće predložena posle detaljnije analize i primedbi koje budu dali sindikati i poslovodstva svih devet rudnika, dok će resorno ministartvo ipak doneti konačnu odluku.