JAGODINA-Predsednica organizacije za zaštitu životinja Argos Inda Marjanović ocenila je da Jagodina za pse lutalice i njihove ujede godišnje izdvaja 14,5 miliona dinara, ali da nema rezultata i poboljšanja situacije u toj oblasti.
-Jagodina je u 2014 godini za pružanje usluga zoohigijene isplatila 7 miliona dinara JKP Standard. Od ove sume Veterinarskoj stanici je za pružanje veterinarskih usluga isplaćeno 899 hiljada dinara. Za hranu na pse utrošeno je u toku 2014 godine svega 205. hiljada dinara što je s obzirom na broj pasa koji tamo borave više nego nedovoljno.U toku prošle godine građanima je na ime odšteta za ujede od pasa lutalica isplaćeno 7,5 miliona dinara, navodi ona.

spašavanje psa u Veterinarskoj stanici
spašavanje psa u Veterinarskoj stanici

Ona procenjuje da na teritoriji Jagodine ima oko 700 do 1.000 napuštenih pasa,da je na ulici vidljivo smanjenje broja pasa, ali da to evidencija Zoohigijenske službe ne prikazuje.
-U toku 2014 godine na teritoriji grada Zoohigijenska služba uhvatila je 140 psa. Od toga broja, prema njihovim podacima, udomljena su 92 psa, a 46 vraćeni na stanište. Od ovog broja 87 psa su sterilisani.Ove brojke pokazuju da se iz Prihvatilišta udomljavaju ne sterilisani psi što je suprotno ,,Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilista”. Podatke za 2013 godinu nažalost ne posedujem, ali mislim da se nerazlikuju puno od ovih za 2014 godinu, osim što su u toj godini svega 5 pasa vraćena na stanište, a ostali su nadam se udomljeni, kaže ona i dodaje da ove brojke takođe pokazuju da ako uzmemo u obzir brzinu reprodukcije pasa, njihov broj se ne može znatno smanjiti za vreme od otvaranja prihvatilišta.

Prihvatilište za napuštenje životinje u Jagodini ima kapacitetet za 30 do 40 pasa. Prihvatilište nema veterinarsku ambulantu već se pregledi i intervencije obavljaju u Veterinarskoj stanici Jagodine. U Prihvatilištu radi 10. zaposlenih.