JAGODINA- Zbog najave opasnog vremena od 16. do 22. januara pomoravskim Štabovima za vanredne situaciaje naložena je pripravnost službi koje učestvuju u zaštiti i spasavanju ljudu i materijalnih dobara od snežnih nanosa. Pored toga, naloženo je izvršenje neophodnih priprema u obezbeđenju uslova za reagovanje i za potrebe snabdevanja građana u gorivu, mazutu, životnim namirnicama, mehanizaciji. Zatim preduzimanje i predviđanje svih mera za obezbeđenje osnovnih uslova za život i rad ljudi, kao i upozoravanje građana i  davanje potrebnih uputstva za postupanje.Prema prognozama RHMZ  u Srbiji se očekuju snežne padavine i niske temperature, odnosno ledeni dani uz jak vetar i uvećanje snežnog pokrivača za od 10 do 30 santimetra. Takođe, apelovano je na pojava  velike količine ledostaja i ledohoda na rekama, te postoji realna opasnost od stvaranja velikih čepova i  zarobljavanja plovila i splavova koji se nalaze na rekama i u priobalnom delu. Posledice mogu biti veoma opasne po ljude i materijalna dobra.Štabovima je naloženo da preduzmu mere na zaštiti kritične putne i elektroenergetske infrastrukture i stave u pripravnost odgovarajuće službe koje su osposobljene za zaštitu i spasavanje.