JAGODINA-Informacije o trošenju budžeta, odlukama skupštine i gradskog veća, kao i radu lokane samouprave i javnih preduzeća u Jagodini nisu dostupne građanima i javnosti, ocenio je saradnik NVO “Transparentnost Srbija” Zlatko Minić. Prema godišnjem izveštaju te NVO od 15 gradova obuhvaćenih istraživanjem, Jagodina je pretposlednja po transparentnsoti u radu. Godinu dana ranije od 145  gradova i opština Jagodina je bila na 143. mestu.

-Najviše izaziva zabrinutost činjenica da informacija o budžetu uopšte nije dostupna građanima, kao i bilo koji podatak iz kategorije budžet. Oko 12,13 poglavlja iz te kategorije mislim da su sve nule. Ono što problem Jagodine čini većim u odnosu na druge gradove, je to što Službeni glasnik nije dostupan javnosti. Sem izjava političara, građani nemaju drugog načina da se prate trošenje budžeta. Odluke skupštine i gradskog veća nisu dostupne građanima, nema dnevnog reda sa predlozima odluka, a niti šta je usvojeno, nema direktnog prenosa sednica. Preostaje da se veruje političarima na reč, kada prepričaju šta je usvojeno. Takođe, loša je transparenostnost rada javnih preduzeća, kaže saradnik te NVO Zlatko Minić.

Ali, indeks transparentnosti jagodinske lokalne samouprave je sa 21, prema poslednjem istraživanju, porastao na 26  i to isključivo zbog informatora o radu, kojeg ranije nije bilo na sajtu grada. Međutim, bitno sistemski ništa nije promenjeno. Jagodina se u javnosti reklamira kao ,,grad budućnosti” i ,,mesto gde se Srbija najbrže razvija”.

-Jagodina ne samo da ne ide napred, već na nekim mestima ne ispunjava ni minimum standarda za transparentnost u radu. Po pitanju transparenstnosti u radu Jagodina svakako nije grad budućnosti, jer je budućnost u proaktivnom pristupu i objavljivljivanju što više informacija. Ovo je jako loše stanje, ocenio je Minić.

On je dodao da je svaki rezultat ispod 50 poena loš, a zabrinjava i to što je indeks koji se odnosi na budžet nula.

-To znači da na sajtu ne postoje obrazloženje, izveštaj o lokalnoj kasi, javni poziv na javnu raspravu, niti završni račun, pa građani ne mogu da vide gde je utrošen njihov novac. Nema ni izveštaja sa sednica Skupštine, ni odluka Gradskog veća, prostornih i urbanističkih planova, strategije razvoja, podataka o broju zaposlenih u opštini i javnim ustanovama… objašnjava Minić i posebno izdvaja kao loše to što “Službeni glasnik” nije dostupan u elektronskoj formi.

Najveći indeks transparentnosti  67 ima Pančevo, pet poena manje  Raška i Vranje. Iza Jagodine, sa indeksom 11 je Preševo. Inače, rangiranje lokalnih samouprava je obavljeno vrednovanjem ukupno 86 pokazatelja.