ĆUPRIJA-Direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji dr sci.med. Hristos Aleksopulos prvi put povodom 8.marta zdravstvenim radnicama Opšte bolnice i damama kolektiva Škole za muzičke talente u Ćupriji uručio je poklon vaučere.

-Veliko mi je zadovoljstvo što mogu sve da vas pozdravim i čestitam današnji praznik, Međunarodni dan žena. Dobri zdravstveni radnici su najbolji promoteri zdravlja i znanja. Vi ste naši „heroji“, pružate stručnu pomoć svakom pojedincu, u zdravlju i bolesti, u toku životnog ciklusa i to treba nagraditi. Naši studenti, vaše buduće kolege, stiču kvalifikacije i kompetencije da samostalno i u timu obavljaju visokostručne poslove iz oblasti zdravstvene nege i zaštite,a to uspevaju kroz sticanje praktičnog znanja i veština, uz vašu pomoć. Na najbolji način spajaju svoje teorijsko obrazovanje sa praktičnim iskustvima. To je za sve nas bitno jer je deo naše misije i vizije u podizanju kvaliteta obrazovanja sestara i bezbednosti pacijenata i kvaliteta pružanja zdravstvene nege. Na hiljade svršenih studenata koji su u našoj školi diplomirali, to potvrđuje, rekao je dr Aleksopulos.

Skupu su prisustvovali direktor Opšte bolnice dr Slobodan Gajić, glavne sestre svih odeljenja bolnice, kao i svi zdravstvene radnice odeljenja pedijatrije, porodilišta, dermatologije, rehabilitacije, ginekologije. Aleksopulos je naglasio da je ovo samo nastavak saradnje između  Visoke medicinske škole strukovnih studija i Opšte bolnice u Ćupriji, koja je jedna od primarnih nastavnih baza ove Škole.Povodom Međunarodnog dana žena, direktor dr sci.med. Hristos Aleksopulos, posetio je i Školu za muzičke talente u Ćupriji, gde je lepe reči uputio nežnijem delu kolektiva.Direktorka ove ustanove Danijela Jović je kao veoma pozitivan ocenila ovaj gest.