ĆUPRIJA- Arheološku radionicu “Tajne kovačkog zanata” u Muzeju Horeum Margi-Ravno u Ćupriji danas je posetilo oko 300 mladih, uključujući i mlade iz Naučnog kluba iz Kragujevca. Radionica je organizovana u sradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca.

-Mladi su videli osnovne tehnike kovačkog zanata. Gosti su nam bili mladi iz Naučnog kluba iz Kragujevca. Kovači su pokazali izradu potkovice, vrhove strela, narukvice… Po željama deca izrađivane su figure od gvožđa. Radionica na otvoreno, otvorena vatra, mehovi i mali nakovanj, kaže direktor muzeja Novak Novaković.

Pored radionice, mladi su obišli muzejske izložbe, kao i arheološke radove na lokalitetu Horeum Margi.