PARAĆIN- Počelo je prijavljivanje za budžetsku subvenciju komunalnih usluga u paraćinskom Centru za socijalni rad. Zahtevi se podnose svakog radnog dana od 8 do 14 sati, a sva lica koja podnesu zahtev do kraja februara ostvariće subvenciju od januara do kraja godine. Budžetsku subvenciju na komunalne usluge koristilo je 6.957 domaćinstva u 2018. godini.

– Visina subvencije je ostala na ranijem nivou, odnosno računi za vodu se umanju za 40 odsto ili 95 odsto za vodu i iznošenje smeća u zavisnosti koje uslove ispunjavaju građani, kaže Zoran Đođrđević iz Centra za socijalni rad.

Subvenciju od 40 odsto umanjenja računa za vodu ostvaruju lica koja prilažu jedan od dokumenata, a to su da u porodici imaju bar jedno nezaposleno lice ili penzionera ili ne plaćaju ekstra porez na dohodak. Subvenciju od 95 odsto na račune za vodu i iznošenje smeća ostvaruju socijalno ugrožene porodice, lica koja ostvaruju pravo na tuđu negu i lica sa pravom na boračko-invalidsku zaštitu. Od 2013. godine građani Paraćina po proceduri Centra za socijalni rad ostvaruju subvencije na račune za vodu i iznošenje smeća. Od početka januara počelo je prijavljivanje građana za te povlastice.