DESPOTOVAC- Štab za vanredne situacije u Despotovcu doneo je Odluku o ukidanju prestanku vanredne situacije koja je juče proglašena zbog dodatnog angažovanja mehanizacije i ljudstva na rasčišćavanju snega sa saobraćajnica. Zbog veliki količina snega u zaseocima planinskih mesnih zajednica 34 domaćinstva i 100 građana bilo je odsečeno od saobraćajnih komunikacija i snabdevanja. Posle dodatnog angažovanja mašina omogućen je obavljanje saobraćaja i snabdevanje. Na rasčišćavanju saobraćajnica od snega bilo je angažovano 20 teških mašina. Inače, opština Despotovac je teritorijalno druga lokalna samouprava po površini u Srbiji, a najudaljenije selo od administrativnog centra opštine nalazi se u planinskom području na oko 40 kilometara.