Posle pisanja Danasa i inicijative Udruženja poverilaca radnika Fabrike kablova iz Jagodine, počela je delimična isplata zaostalih zarada za maj 2016. onima koji su prihvatili socijalni program i otišli iz preduzeća, objavio je list Danas.

Uz tri neisplaćene plate, Fabrika im je ostala dužna razliku između te godine isplaćenog i iznosa utvrđenog granskim sporazumom, kao i prateće troškove, a rok da dug izmiri bio je juli prošle godine. Zbog kašnjenja je veliki broj bivših radnika sa izvršnim rešenjima podneo tužbu, ali sudeći po prvim presudama koje su ovih dana počele da stižu, Privredni apelacioni sud smatra da su njihovi zahtevi – preuranjeni.

Fabrika kablova već duže od tri godine ima blokiran račun tako da ne mogu da se naplate ni izvršne presude radnika ili drugih poverilaca. Naime, poslovodstvo je još 2015. pokrenulo predstečajni postupak kako bi bio usvojen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) a istovremeno je Privredni sud u Kragujevcu odredio i privremenu blokadu računa, koja se u takvim slučajevima otvara na šest meseci, bez mogućnosti da bude produžena. Međutim, menadžment Fabrike pred isticanje tog roka povlači prvobitni predlog i podnosi novi. Sada se trenutno razmatra četvrti, koji je prihvaćen na privrednom sudu ali će se više desetina žalbi na taj dokument razmatrati na Privrednom apelacionom sudu. U Udruženju, veruju da se sprema povlačenje sadašnjeg i podnošenje novog, petog po redu UPPR-a, kako bi se dobilo novih šest meseci zaštite od poverilaca i velika verovatnoća da će dugovanja prema zaposlenima da zastare. Inače, poslednjim ali i prethodno predatim UPPR-om predviđeno je da se pre pravosnažnosti tog plana isplate zaostale zarade radnicima.

– To stanje tolerišu ne samo država i sud, nego i Narodna banka Srbije, koja čak ni po isteku uvedene zabrane ne skida blokadu već čeka da joj sud kaže kako je šest meseci isteklo. Država dozvoljava i da 71-godišnji direktor i uglavnom vremešni članovi Nadzornog odbora podnošenjem UPPR-a sami sebi produžavaju mandat, a fabrika je davno propala i očigledno je da niko ne želi da je kupi. Pitanje je kako se isplaćuju obaveze prema državi, pa i ove isplate koje su malo krenule, kada je račun godinama blokiran – kaže advokat Vladimir Todorić koji u ovom postupku zastupa Udruženje.

On naglašava i da je, sudeći po prvim presudama, Privredni apelacioni sud stao na stranu fabrike a na štetu radnika koji će, umesto da dobiju zarađene plate, sada morati da izmire i sudske troškove.

– Sud je sam sebi „uskočio u usta“ kada je u rešenju kojim odbija zahtev radnika, naveo da je „potraživanje ovde izvršnog poverioca predviđeno za isplatu pre početka primene plana, što znači da izvršni dužnik (Fabrika) tek tada dolazi u docnju“. To znači da radnici treba da sačekaju pravosnažnost UPPR-a, koji 14 dana posle toga počinje da se primenjuje, i tek onda da podnesu tužbe. Dok se o tome ne odluči, njihova potraživanja mogu da zastare. Ali, očigledno je da više pravo ne tumače ni sudije ni advokati, već ono zavisi od stava političara – kaže Todorić.

Navodi i da je taj stav apelacije u potpunoj suprotnosti sa tumačenjem u Biltenu sudske prakse, nastalom upravo na presudi tog apelacionog suda, gde se ističe da je pravosnažnost UPPR-a uslov za podnošenje predloga za izvršenje samo ako je to potraživanje obuhvaćeno UPPR-om. Međutim, zaostale zarade jagodinskih radnika nisu obuhvaćene UPPR-om koji je Fabrika podnela, već je ugovoreno da se one izmire pre njegovog stupanja na snagu, a najkasnije do sredine prošle godine.

Prevareni radnici

– Oko 7.000 uglavnom bivših radnika Fabrike kablova neće moći da naplati svoje zarade iz prethodnih godina ni ostala primanja čija je ukupna vrednost oko 2,5 milijardi dinara. Naime, bez znanja i pristanka radnika, Skupština preduzeća je to potraživanje pretvorila u obične akcije, bez ikakve praktične vrednosti. Ako se tome pridodaju i potraživanja koja su konačnim sudskim rešenjima takođe obuhvaćena odlukom o konverziji, očigledno je da su radnici prevareni i lišeni mogućnosti da bilo kada naplate čak ni deo svoje zarade. Nismo uspeli da predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preko instagrama zamolimo za pomoć, ali smo pitanja poslali direktno u njegov kabinet – kaže za Danas Nenad Lazarević, predsednik Udruženja radnika IKS i dodaje da je predsednik jagodinske Skupštine, Dragan Marković Palma, obećao da će im pomoći da problem izlože u Ministarstvu privrede.

Još uvek društvena fabrika

Iako je izmenama zakona o privatizaciji iz 2015. bilo predviđeno da sav neprivatizovani društveni kapital preduzeća prelazi u državnu svojinu, te statusne promene u jagodinskoj Fabrici kablova još nisu sprovedene i u Centralnom registru HoV 99,4 odsto kapitala vodi se kao društveni, neiskazan kroz akcije, dok je preostalih 0,6 odsto udela u vlasništvu sadašnjih i bivših radnika.