PARAĆIN- Odeljenje za urbanizam Opštine Paraćin donelo danas rešenje o obnavljanju postupka za izdavanje građevinske dozvole za MHE na Grzi zbog novih činjenica koje bi mogle da dovedu do drugačijeg odlučivanja.

Udruženje ,,Odbranimo Grzu” je podnelo zahtev za ponavljanje postupka i odlaganje izvršenja. Na osnovu svih priloženih primedbi Odeljenje za urbanizam je ,,mišljenja da postoje elementi za obnavljanje postupka” izdavanja građevinske dozvole za MHE. Kao nove činjenice u postupku, koje bi mogle da dovedu do drugačijeg odlučivanja, u rešenju se navodi da ,,brana koja formira veštačko jezero-akumulaciju izgrađena nelegalno bez tehničke dokumentacije, građevinske i upotrebne dozvole”. Zbog toga prvostepeni organ ne može da utvrdi da li brana i jezero mogu da zadovolje ovu vrstu namene i budu deo hidrotehničkog sistema. Takođe, isti organ ne može nedosmisleno da utvrdi da li je Hidrobiološka i ihtiološka studija reke Grze implementirana kroz projekat za građevinsku dozvolu