ĆUPRIJA- ,,Uključi se i ti” naziv je programa koji podržavaju Agencija za razvoj Švajcarske, ministarstva državne uprave  i finansija, a u koordinaciji sa lokalnom samoupravom građani Ćuprije imaju priliku da učestvuju u odabiru prioritetnih projekata koji se finansiraju iz lokalnog budžeta. Na taj način oni će planirati potrošnju u skladu sa potrebama zajednice, odnosno kažu šta je njima važno za razvoj opštine. Reč je o uključivanju javnosti u rad lokalne samourpave, što je jedan od principa demokratske prakse i odgovornog upravljanja lokalnom zajednicom.  U tom smislu usvojen je akcioni plan o uključivanju građana u odnošenju odluka u trošenju budžetskih sredstava prikupljenih od poreza na imovinu. Građani mogu predloge da upute putem email: akcioniplanporez@cuprija.rs