PARAĆIN- Osnovno tužilaštvo u Paraćinu sklopilo je sporazume o priznanju krivice, zbog paljenje džipa poznatog ćuprijskog lekara, sa L.Š i G.J., kao i sa M.M. koji ih je podstrekavao na to delo.

L.Š. je osuđen na kaznu zatvora do godinu dana uz primenu elektronskog nadzori i novčanu kaznu od 50.000 dinara, G.J. je izrečena uslovna osuda na 6 meseci uz proveru od 2 godine te novčanu kaznu u visini od 50.000 dinara,  i M.M. uslovna osuda na 6 meseci uz proveru od godinu dana i novčano 100.000 dinara.