ĆUPRIJA- Opština Ćuprija i Agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja učestvovala su na konkursu resornog Ministarstva sa projetkom Izložbe proširene realnosti antičkog lokaliteta Horeum Margi, odnosno reč je o digitalizaciji kulturnog nasleđa na teritoriji Ćuprije. Eksponati i dokumenti, kao i predmeti svih zbirki biće digitalizovani, što će doprineti izradi novog sajta Muzeja.

– To je i zakonska obaveza Muzeja. Ideja je da se već postojeći materijal o antičkom gradu iskoristi za promotivnu izložbu lokaliteta i grada Horeum Margi. Segment tog projketa je Izložba proširene realnosti, te će posetioci aktiviranjem aplikacije za mobilne telefone na određenim poljima dobiti zanimiljivu animaciju tog dela nekadašnjeg antičkog grada. To je za mlađu publiku atraktivno, rekao je direktor Muzeja Novak Novaković i dodao da će drugi segment biti aktivacija aplikacije na lokalitetu severoistočne kule gde će biti dostupna rekonstrukcija izgleda kule.

Izložba će moći da gostuje i vidi se u drugim gradovima.