PARAĆIN- Na sednici SO Paraćin 40 odbornika glasalo je za Zaključak u kome se osuđuju radikalne metode, odnosno zloupotreba medija za emitovanje lažnih vesti, kao i policije i tužilaštva za pretnje višemesečnim pritvorom,  za političku borbu koju SNS primenjuje za rušenje aktuelne vlasti u toj opštini. Protiv su glasa tri odbornika SNS. Prenosimo Zaključak u celini:

Na osnovu člana 158. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Paraćin («Službeni list opštine Paraćin» broj 1/2019),

Skupština opštine Paraćin, na sednici održanoj dana 15.08. 2019.godine, donela je

 Z A K Lj U Č A K

I

Mi odbornici Skupštine Opštine Paraćin obaveštavamo javnost da se protiv lokalnih službi i zaposlenih u javnim službama sprovodi organizovana kampanja “lažnih vesti” sinhronizovana sa opstrukcijom od strane državnih vlasti i u sadejstvu sa ciljanom političko policijskom akcijom pod rukovodstvom Srpske napredne stranke.

Cilj ove kampanje jeste uništavanje života ljudi koji su se drznuli da budu politički protivnici Srpske napredne stranke, a razlog za njeno sprovođenje je činjenica da tokom prethodne tri godine Srpska napredna stranka nije uspela da primenom sile preuzme vlast u Paraćinu i saznanje povereništva Srpske napredne stranke u Paraćinu da nemaju šta da traže na predstojećim izborima.

Jedini način da do cilja dođu, jeste da nas fizički uklone.

Višegodišnjom opstrukcijom rada opštinskih službi, pre svega kroz sprečavanje zapošljavanja neophodnih radnika, iako opština ima za trećinu manje zaposlenih od zakonom dozvoljenog maksimuma, “ćutanjem administracije” u drugim slučajevima kojima se sprečava sprovođenje opštinskih poslova, kada je zakonom predviđeno traženje saglasnosti od državnih institucija, onemogućava se normalan rad i rešavanje problema građana.

U okolnostima ove totalne opstrukcije, koja ipak nije uspela da u potpunosti spreči rad opštinskih službi, dolazi policijska akcija kojom rukovodi Srpska napredna stranka, kojom se umesto najavljenog raskrinkavanja korupcije i kriminala, traže administrativni propusti u radu do kojih neminovno dolazi u iscrpljenoj administraciji koja uz pomoć “štapa i kanapa” pokušava da uspostavi naizmenični rad jedne ili druge opštinske službe.

U drugom koraku, uz jasne političke insinuacije službenika policije i tužilaštva, o kojima svedoče oni koji su imali tu nesreću da budu prvi na udaru, a uz pretnju višemesečnim pritvorom kao sredstvom mučenja, oni koji su se zapravo trudili da obezbede rad opštinskih službi prisiljavaju se da potpišu sporazume o priznanju, svesni da im je jedina krivica to što su radili u interesu građana, ali nisu prihvatili čizmu Srpske napredne stranke.

Nevinim ljudima uništavaju se životi, stavljaju na teret materijalne obaveze navodne “odštete” za “štetu” koje nema, kako bi pali u dužničko ropstvo i poslužili kao primer kako prolaze oni koji ne sarađuju sa Srpskom naprednom strankom.

Sa gnušanjem odbacujemo ovakve metode političke borbe i obaveštavamo sve građane Srbije kojima je stalo do slobode da smo složni i spremni da sačekamo i najavljene mafijaške odrede Srpske napredne stranke koji u sadejstvu sa policijskim i propagandnim krilom treba da dođu u Paraćin ove jeseni.

Život u ovakvoj Srbiji za nas nema vrednost, izborićemo se za bolju ili nas neće biti.

 

II

Ovaj Zaključak objaviti u «Službenom listu opštine Paraćin» i u sredstvima informisanja.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PARAĆIN

Broj: 06-170/2019-II od 15.08. 2019. godine

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE,

 

Dragan Mitić