LOVAČKA ČEKA NA NAJVEĆEM DRVETU U SRBIJI

0
foto Autentik

JAGODINA-Na stablu bele topole, zvanično najvećem drvetu u Srbiji, lovci su postavili čeku, a po okolini tog mesta, koje je pod zaštitom države, leže depojine smeća. Takovo stanje zaštićenog prirodnog dobra Specijalnog rezervata prirode „Brzansko moravište“, koje je nalazi na samoj granici Batočine i Jagodine, zatekli su inspektori Ministarstav poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prostor od više desetina hektara prepušten je na milist i nemiliost ljudima koji nemaju dobre namere. U toku je devastiranje tog prirodnog dobra gomilanjem deponija komunalnog i industrijskog otpada, a kao poseban kuriozitet na stablu bele topole, stare dva veka koje je prema stručnjacima najveće stablo u Srbiji, postavljena je lovačka čeka. Ako za utehu insepktori su pokrenuli postupak u ovom slučaju i počeli prikupljanje dodadtnih informacija i dokaza.
U zapisniku inspektora je utvrđeno da se na prilaznom putu ne nalazi tabla za obeležavanje zaštićenog područja, nisu uočene oznake granica zaštićenog područja, niti oznake granica pojedinih zona zaštite.
-Na mestu gde bi trebalo da počinje rezervat nalazi se manje smetlište na kome je odložen uglavnom komunalni otpad. Putem prema stablu bele topole nailazi se na deponiju koja je delimično poravnata i prekrivena slojem zemlje koji je sabijen. U nastavku deponije utvrđene su gomile, smeše plastike, plastičnih kesa, rolni za pakovanje proizvoda, komunalnog otpada i zemlje, stoji u zapisniku inspektora.
Oni posebno navode da je stablo bele topole delimično oštećeno, postavljanjem lovačke čeke između grana. Takođe, u pojasu oko jedine stalne vodene površine postojao je pojas trske , koji nije uočen tokom inspekcijskog nadzora. mapa
Država je 2013 godine prenela upravljačka prava nad tim prirodnim dobrom gradu Jagodina. Rezervat se nalazi između Brzana, sela kod Batočine, i Miloševa u Jagodini. Ima površinu od 64,75 hektara, od kojih je 49,75 hektara na teritoriji Jagodina.
Stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode su prilikom istraživanja Brzanskog moravišta otkrili stablo bele topole najvećeg prečnika registrovanog do sada u Srbiji. Visina stabla je 36,3 metara, prečnika „na prsnoj visini“ 3,38 metara, a površina pod krošnjom je 816,45 kvadratnih metara. Stablo je još vitalno i procenjuje se da je staro 180 do 200 godina.
-Posebnu važnost ovo područje ima sa aspekta zaštite ptica močvarica, jer čini deo koridora migracije, ali obezbeđuje i uslove za gnežđenje mnogih retkih i zaštićenih vrsta ptica, ističu stručnjaci tog zavoda. Oni napominju da na Brzanskom moravištu redovno boravi 59 strogo zaštićenih vrsta ptica, od kojih se 29 i gnezdi na ovom lokalitetu“.
Brzansko moravište je i od izuzetnog značaja kao reproduktivni centar za više vrsta vodozemaca i gmizavaca. Flora i vegetacija ovog područja je pretrpela znatne izmene usled uticaja čoveka, ali i dalje ima visok potencijalan značaj naročito u pogledu zaštite vodene vegetacije.
Turistička organizacija u Jagodini planirala je da iz sredstava fondova nadležnog ministarstva oganizuje izlete i posete Brzanskom moravištu, uredi prostor sa vidikovcima za posmatranje ptica i stanovnika celog močvarnog područja.

Nema komentara

Ostavite komentar

dva × jedan =