MILENIJUMSKA ŽENA

0

SVILAJNAC-U Centru za kulturu Svilajncu Udruženje „Milenijumska žena“ promovisala je ideju umrežavanja žena i organizacija žena sa teritorije centralne i istočne Srbije.

Marija Stevanović, predsednica UG Milenijumska žena

Neke od milenijumskih ciljeva promovisale sve zemlje članice Ujedinjenih nacija i dogovorile da ostvare: promovisanje jednakosti polova, smanjenje smrtnosti kod dece i poboljšanje zdravlja majki.Vođeni statističkim podacima i sve češćim apelima žena, navešćemo sledeće činjenice:

-Podaci pokazuju da se razlike između stope zaposlenosti žena i muškaraca smanjuju. Žene su manje zaposlene od muškaraca -42,7% prema 57,3%  i duže čekaju na prvo zaposlenje. Najmanje je dva puta više muškaraca poslodavaca nego žena. Osim u sektoru finansija, žene čine većinu zaposlenih u najslabije plaćenim delatnostima. Žene se češće susreću sa diskriminacijom pri zapošljavanju, a u naročito nepovoljnom položaju su majke sa decom i žene starije od 40 godina.

Sa druge strane, jasno je da država ima problem sa „belom kugom“, ali sve što se po tom pitanj učini je najčešće mrtvo slovo na papiru. Da bi žena vodila računa o deci potrebna su joj svamoguća olakšanja i privilegije, a ne obrnuto. Niz je primera u razvijenim zemljama i ovim putem se ne bismo bavili njihovim zakonodavstvom. Imajući u vidu stanje u Srbiji,  spremni smo da pomognemo i preporučimo nadležnim institucijama da prihvate sve ono što ženi, a samim tim i državi može biti od koristi.

„Milenijumska žena“ ima nameru da kroz umrežavanje udruženja pomogne pre svega ženi – ženi poslodavcu, ženi domaćici.O ulozi, značaju i učešću žena u svim segmentima društva govorili su Dr Sanja Popović-Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, Diana Gligorijević, predsednicaKluba prvih žena, Nenad Nerić, državni sekretar Ministarstva odbrane.

Nema komentara

Ostavite komentar

13 − jedan =