ODRŽAN PRVI SASTANAK PR TIMOVA I SLUŽBI ZA MARKETING I ODNOSE SA JAVNOŠĆU FAKULTETA PRI UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

0
sastanak

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, u sredu 28.12.2016. održan je prvi radni sastanak PR timova i Službi za marketing i odnose sa javnošću fakulteta pri Univerzitetu u Kragujevcu.sastanak 1

Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Kragujevcu, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Učiteljskog fakulteta u Užicu.

Sastanak je otvorila dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, prof. dr Violeta Jovanović, a u ime domaćina okupljenima su se obratili i doc. dr Marko Đorđević, koordinator za odnose sa javnošću i Đorđe Bogdanović iz PR tima Fakulteta.

Pored međusobne razmene profesionalnog iskustva i upoznavanja sa marketinškim i komunikacijskim strategijama koje primenjuju ove visokoškolske institucije, poseban naglasak je stavljen na jačanje veza i unapređivanje saradnje između PR timova i Službi za marketing i odnose sa javnošću.

Istaknuto je da je u predstojećem upisnom periodu potrebno iznaći modele zajedničke saradnje svih Fakulteta pri Univerzitetu u Kragujevcu i uskladiti pojedinačno predstavljanje i promociju Fakulteta u srednjim školama i na sajmovima obrazovanja sa aktivnostima PR službe Univerziteta u Kragujevcu i Centra za razvoj karijere.

Predstavnici ovih institucija su došli do zajedničkog zaključka da je potrebno ovakve sastanke organizovati više puta godišnje, i da je poseban problem u tome što pojedini fakulteti nemaju posebno oformljene organizacione jedinice koje se profesionalno bave marketingom i odnosima sa javnošću.

Rečeno je da bi i Rektorat i Dekanski Kolegijum Univerziteta u Kragujevcu trebalo bliže upoznati sa ovim problemima i preduzeti korake ka njihovom rešavanju.
Usvojen je predlog da sledeći sastanak bude održan na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Saopštenje FPN

Nema komentara

Ostavite komentar

5 + osam =