Okrugli sto sa temom „Predstavljanje početne studije o integritetu u visokom obrazovanju u Srbiji“

0

BEOGRAD-U organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu je održan Okrugli sto na temu „Predstavljanje početne studije o integritetu u visokom obrazovanju u Srbiji“, u okviru projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji“. Sastanku, kome  je prisustvovao direktor VMŠ prof dr Hristos Aleksopulos, potencirano je da integritet u visokom obrazovanju umnogome zavisi od spoljašnjih uticaja, poput političkih, finansijskih, organizacionih i drugih, a što za posledicu ima stvaranje slike kod mladih da će celog života živeti sa korupcijom. Smernice plana integriteta iznete na ovom Okruglom stolu su primeri pozitivne prakse iz oblasti suzbijanja korupcije u visokom obrazovanju, preuzeti su iz dokumenata EU.  Istaknuto je da je obrazovanje temelj društva u celini, gledano sa etičkog aspekta, a kvalitetno obrazovanje može biti samo ono koje nije opterećeno nijednim vidom korupcije i akcenat je stavljen na svest i etičnost svih aktera u visokom obrazovanju. Vesna Mandić, pomoćnik ministra prosvete, podsetila je da je strateški okvir razvoja obrazovanja Zakon o visokom obrazovanju, te da je u tom kontekstu u martu 2017. godine usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije. Vesna Atanasova, program menadžer Saveta Evrope, istakla je neophodnost uvođenja kurseva „jačanje integriteta i borba protiv korupcije“ za studente, te polaganje testa iz te oblasti, što bi prethodilo polaganju prvog ispita. Korupcija u obrazovanju postoji u svim zemljama Evrope, ali je posebno apostrofirana zabrinutost zbog korupcije na Zapadnom Balkanu, te je istaknuta neophodnost  promena u svesti o nivou korupcije i svesti o sveukupnom odnosu prema obrazovanju.

Nema komentara

Ostavite komentar

jedan + dva =