PISMO SAŠE PAUNOVIĆA MINISTRU MLADENU ŠARČEVIĆU

0

PARAĆIN- Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović uputio pismo ministru Mladenu Šarčeviću.

U skladu sa Zaključkom Opštinskog veća opštine Paraćin br.06-59/2018-III od 26.03.2018. godine  koji smo Vam uputili dana 28.03.2018.godine, obaveštavamo Vas o okolnostima koje mogu ukazivati na kršenje odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), pre svega članova 125. i 128, kao i  člana 366. Krivičnog zakonika  („Sl. Glasnik RS“ br. 85/2005, 88/2005- ispr, 107/2005-ispr, 72/2009, 111/2009,121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016).

Direktori OŠ“Đura Jakšić“ iz Paraćina i OŠ“Vuk Karadžić“ iz Potočca kod Paraćina, dostavili su opštinskom veću obaveštenja u kojima su izrazili sumnju da pojedine aktivnosti jedne političke stranke –  konkretno povreništva SNS u Paraćinu,  mogu ukazivati na pokušaj kršenja Zakona o osnovama  sistema obrazovanja i vaspitanja u postupcima inspekcijskog nadzora koji je vršen u ovim školama.

Vezano za gore navedene navode, postoji i sumnja da dolazi do zloupotrebe, jer se manipuliše smenom direktora i imenovanjem  v.d. direktora u stranačke svrhe. Prema ovim informacijama,  na sastancima pomenutog povereništva razmatra se mogućnost kako kroz pomenute postupke inspekcijskih nadzora razrešiti postojeće direktore, imenovati v.d. direktore na njihova mesta uz istovremeno vrbovanje potencijalnih kandidata.

Ove informacije dobile su potvrdu u četvrtak 29.03.2018. godine, kada je na lokalnom portalu za koji je poznato da ga uređuju aktivisti SNS iz Paraćina, objavljena informacija da će direktori biti smenjeni po izveštaju republičkog prosvetnog  inspektora zbog navodne štete koju su pričinili školama. Iz ovog proizilazi da jeste tačno da je iz povereništva SNS u Paraćinu inicirana prijava Republičkoj prosvetnoj inspekciji, te da je tačno da se o smenama direktora i postavljenjima vd direktora razgovaralo u okviru partijskih struktura, ali da informacije kojima su raspolagali u povereništvu nisu potpune jer štete po škole nema.

Sve te aktivnosti upućuju ne samo na kršenje odredaba  Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja već i na pokušaj „trgovine uticajem“ što je sankcionisano članom 366. Krivičnog zakonika.

Upravo iz ovih razloga dužni smo da obavestimo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, da je opština svesna pokušaja  da se stranački uticaj zloupotrebi, ali smatramo da će ministarstvo kao i do sada  profesionalno i odgovorno vršiti svoje nadležnosti, te da svoj integritet neće urušiti time da v.d. direktore škola postavlja po odlukama odbora/povereništava stranaka na lokalu.

Smatramo i tražimo od ministarstva, da ukoliko i ima razloga da v.d. direktor škole bilo gde bude imenovan, bude konsultovana lokalna samouprava kao i školski odbor konkretne škole, budući da  ćemo kao predstavnici zajednice u kojoj škola funkcioniše dati zakonit i  kvalitativno društveno opšte prihvaćen predlog.

Otvoreno pitamo, na osnovu kojih informacija, ako ne uz konsultovanje lokalne samouprave, kolektiva, Saveta roditelja, bi ministar mogao da zaključi ko je najadekvatniji kandidat i kada bi došlo do opravdane smene direktora (što ovde nije slučaj i za šta razlozi ne postoje).

Potpuno otvoreno se nadamo da je samo slučajnost što se ovakve aktivnosti dešavaju u jednoj od šest lokalnih samouprava u Srbiji koje su opozicione u odnosu na republičku vlast.

Upravo zbog toga, ovo je nedvosmislena prilika za ministarstvo da na ovom našem slučaju u Paraćinu, pokaže da ovo nije mehanizam za uvođenje partijskih škola u Srbiji.

PREDSEDNIK

OPŠTINSKOG VEĆA

Saša Paunović, dipl.inž.el.

 

Nema komentara

Ostavite komentar

5 × četiri =