REŠEN PROBLEM VODOSNABDEVANJA – ZBOG KIŠE PRIPRAVNOST U PARAĆINU

0

PARAĆIN- Štab za vanredne situacije opštine Paraćin uveo je pripravnost na osnovu prognoze RHMZ po kojoj se očekuje kiša sa količinom padavina većom od 40 l/m² za 12 sati. To se odnosi na javna preduzeća,  zadužena lica, članove štaba, komunalnu inspekciju, koja je obavezna da preventivno izvrši obilaske kritičnih lokacija na vodotokovima drugog reda, kao što su propusti i mostovi, kako bi se sprečila moguća zagušenja proticajnih profila vodotokova i preduzme adekvatne mere na otklanjanju uočenih nedostataka. U pripravnosti će biti  Policijska stanica, predsednici i povernici mesnih zajednica, Stručno – operativni tim za zaštitu od poplava, Stručno – operativni tim za zbrinjavanje i evakuaciju, dok je Stručno – operativnom timu za zaštitu od poplava naloženo da izvrši koordinaciju sa teritorijalno nadležnim Javnim vodoprivrednim preduzećem, u slučaju sprovođenja odbrane od poplava.

Pored toga, Paraćin i Ćuprija su se danas borili sa problemom vodosnabdevanja, jer se snabdevaju iz istog izvora koji je bio u kvaru, a normalizacija se očekuje oko ponoći. Ekipe Vodovoda otklonile su kvar na glavnom dovodu vode Izvor – Paraćin oko 14 sati. Sistem se puni postepeno, voda ide najpre do rezervoara, odatle dalje ka glavnom sistemu i dalje ka krajnjim potrošačimau gradu i selima. Stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje oko ponoći. Ovo je četvrti kvar na glavnom vodu u poslednjih meseci, a uzrok su kilamtski uzroci u kombinaciji sa dotrajalim cevima. Glavni vod dugačak je 16 kilometara, a u planu je zamena 9 kilometra. Opštinsko veće početkom avgusta donelo je odluku o zabrani nenamenskog trošenja vode koja će biti primenjivana do kraja septembra.

Nema komentara

Ostavite komentar

18 + dvadeset =