SAOPŠTENJE PARAĆINSKOG OPŠTINSKOG VEĆA – DA LI SU NAPREDNJACI U SUKOBU INTERESA?

0

PARAĆIN- Opštinsko veće Opštine Paraćin traži od Agencije za borbu protiv korupcije da ustanovi da li ima sukoba interesa u istupima g. Aleksandra Markovića narodnog poslanika, g. Vladimira Orlića narodnog poslanika i g. Vladimira Đukanovića narodnog poslanika, kao i odbornika u Skupštini Opštine Paraćin Milana Ilića i Radiše Savića.

Milan Ilić je prema našim saznanjima istovremeno zakonski zastupnik preduzeća “Eurolin”, odbornik u skupštini opšitine Paraćin i poverenik SNS za Paraćin, a g. Radiša Savić je odbornik u skupštini opštine Paraćin i većinski vlasnik preduzeća “Eurolin”.

Preduzeću “Eurolin” je putem ugovora o javnom privatnom partnerstvu poveren lokalni javni prevoz u Opštini Paraćin, pa ovo preduzeće obavlja javna ovlašćenja – komunalnu delatnost.

Na osnovu ovog ugovora i važećeg cenovnika, preduzeće “Eurolin” je u 2016.god.putem subvencija za stara lica na linijama lokalnog prevoza naplatilo 12 miliona dinara, a zbog podizanja cena tokom 2017.god. 16 miliona dinara.

U 2018.god. opštinsko veće odlučilo je da sredstva namenjena subvencijama prevoza starih lica preusmeri na projekte rekonstrukcije bolnice i izgradnje sistema odbrane od poplava na reci Crnici.

Ukupan potencijalni iznos subvencija o kojima je reč, za dosadašnji broj korisnika a prema važećem cenovniku do isteka ugovora je oko 60 miliona dinara.

Po našem uverenju, zbog ove odluke, opštinsko veće trpi nedozvoljen uticaj u skladu sa članom 37 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ovaj nedozvoljen uticaj trpimo kroz plaćene objave na društvenim mrežama od strane preduzeća “Eurolin” na njihovoj zvaničnoj fejsbuk strani, neistinite sadržine, kojom su građani dovođeni u zabludu o tome na koji način se donose rešenja o subvencijama za lokalni javni prevoz, a koje su po našem uverenju bile sačinjene da bi se nezadovoljstvo građana usmerilo ka organima opštine, a takođe su plakati slične neistinite sadržine bili postavljeni u vozilima javnog prevoza na teritoriji opštine Paraćin.

Istovremeno sa ovim aktivnostima, lica koja obavljaju dužnost zastupnika preduzeća i većinskog vlasnika, g. Milan Ilić i g. Radiša Savić, učestvovala su u organizaciji i sledećih akcija navodno političke prirode, a po našem uverenju akcija koje imaju za cilj vršenje nedozvoljenog pritiska po citiranom članu 37 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, korišćenjem pozicija koje imaju u povereništvu SNS Paraćin kojim takođe rukovode:

1. Akcija “peticije za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora”, koja nema utemeljenje u Ustavu i zakonu, niti je sprovedena u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i prateće akcije u kojima je učestvovao Aleksandar Marković, narodni poslanik, takođe po našem uverenju sa ciljem pritiska na lokalnu samoupravu zbog odluke o preusmeravanju sredstava za subvencije.

2. Više puta javnost je putem lokalnih portala netačno informisana o pitanju subvencija za lokalni javni prevoz i putem konferencija za štampu i intervjua koje je dao Milan Ilić, zakonski zastupnik preduzeća “Eurolin” koje obavlja javna ovlašćenja i poverenik i odbornik SNS, a koji je istovremeno govorio i u ime SNS i u ime preduzeća “Eurolin”.

3. Organizovan je i neuspeli pokušaj prekida sednice skupštine opštine, upadom aktivista SNS u zgradu opštine, po našem uverenju, zbog netačne informacije da će se na toj sednici odlučivati o rebalansu budžeta kojim se sredstva nemanjena subvencijama u ovoj godini i narednoj godini preusmeravaju na odbranu od polava i rekonstrukciju bolnice.

Kako zakon o lobiranju još uvek nije donet, nismo u mogućnosti da sami procenimo kakav je tačno uticaj, dozvoljen ili nedozvoljen, učinjen od strane zakonskog zastupnika preduzeća “Eurolin” g. Milana Ilića i većinskog vlasnika Radiše Savića prema narodnom poslaniku Aleksandru Markoviću, narodnom poslaniku Vladimiru Orliću i narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću, pa koristimo priliku da Vas upoznamo sa sledećim činjenicama kako biste o tome sami odlučili:

Milan Ilić, zakonski zastupnik preduzeća “Eurolin” koje obavlja lokalni javni prevoz, pravosnažno je osuđivan pred tužilaštvom za organizovani kriminal, za davanje mita od 1600000 dinara direkotoru rudnika u Resavici u interesu upravo preduzeća “Eurolin”. Presuda broj SPK-PO 1 broj 47/15 od 29. 04. 2015 Višeg suda u Beogradu dostavljena je odseku za informisanje opštine na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.

Milan Ilić već godinu dana negira u izjavama za medije i zvaničnim saopštenjima da je ikad osuđivan, pa i na direktno pitanje o slučaju u kome postoji presuda iznosio je tvrdnje da nije osuđivan. Međutim, na zahtev opštine Paraćin – odseka za informisanje, pribavljena je kopija presude i nesumnjivo utvrđeno da je g. Milan Ilić osuđivan i priznao krivično delo davanja mita.

Milan Ilić kako je već rečeno istovremeno obavlja javnu funkciju odbornika u skupštini opštine Paraćin, a izabran je na listi “Svi za Paraćin” – Tomislav Šaletić, međutim trenutno je na dužnosti poverenika SNS za Paraćin i član je odborničke grupe SNS. Kao odbornik je takođe u prilici da utiče na odluke koje se odnose na javni prevoz i subvencije lokalnog javnog prevoza čiji je krajnji korisnik preduzeće “Eurolin”

Na isti način i Radiša Savić, većinski vlasnik preduzeća “Eurolin” u prilici je da kao odbnorik utiče na donošenja odluka koje se odnose na javni prevoz i subvencije lokalnog javnog prevoza čiji je krajnji korisnik preduzeće “Eurolin”.

 

Smatramo da treba ispitati sledeće okolnosti:

 

  1. Da li su narodni poslanici Aleksandar Marković, Vladimir Orlić i Vladimir Đukanović prilikom boravka u Paraćinu bili gosti preduzeća “Eurolin”, boravili u Paraćinu o trošku ovog preduzeća ili na drugi način bili u prilici da ostvare kakvu korist od ovog preduzeća.

 

  1. Da li je motiv za iznenadno angažovanje narodnog poslanika Aleksandra Markovića, narodnog poslanika Vladimira Orlića i narodnog poslanika Vladimira Đukanovića u narodnoj skupštini, gde iznose netačne tvrdnje sa ciljem pritiska na lokalnu samoupravu Opštine Paraćin isključivo političke prirode ili je reč i o drugim motivima.

 

  1. Da li se u ovom slučaju govornica Narodne skupštine koristi u smislu člana 37 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kako bi se ostvarila korist za privatno preduzeće.

 

  1. Da li je preduzeće “Eurolin” i na kakav način pružilo pomoć u kampanji ovih narodnih poslanika, da li su oni imali kakvu drugu korist od ovog preduzeća ili su primili kakve poklone od strane lica koja su povezana sa ovim preduzećem.

 

Smatramo da treba proveriti da li su g. Aleksandar Marković, g. Vladimir Orlić, g. Vladimir Đukanović, g. Milan Ilić, ali i g. Radiša Savić većinski vlasnik “Eurolin”-a i odbornik u skupštini opštine povezani i drugim poslovnim interesima kao što je izgradnja ili legalizacija već obavljene izgradnje poslovnih i poslovno stambenih objekata u Beogradu i na Kopaoniku.

Smatramo da je potrebno ustanoviti kakve su tačno veze g. Aleksandra Markovića, g. Vladimira Orlića, g. Vladimira Đukanovića, g. Milana Ilića, g. Radiše Savića i g. Dušana Adamovića i g. Miće Pušice, koji su (poslednja dvojica) lica koja su obavljala dužnost članova NO Srpske fabrike stakla do stečaja, a takođe i dužnosti člana IO SNS (po sopstvenoj izjavi) i člana GO SNS.

Sumnjamo da bi se na taj način mogao ustanoviti i drugi osnov za interesovanje g. Aleksandra Markovića i g. Vladimira Orlića za Paraćin, ali i razasniti da li postoji osnov za sumnju da je reč o sukobu interesa, kao i sumnju za tvrdnju da je reč o korišćenju uticaja kako bi se ostvarili ciljevi privatnih preduzeća i pojedinaca, a ne interesi građana.

Ne osporavamo pravo narodnih poslanika g. Aleksandra Markovića i g. Vladimira Orlića da u Narodnoj skupštini zastupaju privatne interese preduzeća “Eurolin” iz Paraćina, ali smatramo da ukoliko to već čine, to treba da rade držeći se istine i bez izmišljanja događaja vezani za rad organa opštine Paraćin.

Dodatni razlog za naše uznemiranje je činjenica da je g. Milan Ilić i u prošlosti već koristio sredstva koja nisu u skladu sa propisima da ostvari interes privatnog preduzeća čiji je zakonski zastupnik i kasnije javno, više puta i na diretkno postavljano pitanje negirao da je bio osuđivan, dovodeći na taj način javnost u zabludu.

Takođe smatramo, da narodni poslanici Aleksandar Marković, Vladimir Orlić i Vladimir Đukanović, ukoliko već rade za interes privatnog preduzeća iz Paraćina, treba da podnesu ostavke na javne funkcije koje obavljaju i da se zaposle u ovom privatnom preduzeću, pa da onda kao legalno plaćeni lobisti rade za interes ove prevozničke firme u skladu sa pozitivnim propisima.

S tim u vezi, očekujemo izjašnjenje Narodne skupštine i Agencije za borbu protiv korupcije kako bismo preduzeli druge mere iz naše nadležnosti, stoji u pismu Opštinskog veća u Paraćinu.

 

 

 

Nema komentara

Ostavite komentar

sedamnaest + dvadeset =