SPS REKOVAC

0

Predrag Đorđević nosilac je liste Ivica Dačić – SPS u Rekovcu.
-Prvo šta će te uraditi kada bude izbarani na funkciju gradonačelnika u svom gradu?

Đorđević-U predhodnom četvorogodišnjem mandatu utemeljili smo jednu odgovornu politiku koja je donela zapažene rezultate. Ulagali smo u putnu i komunalnu infrastrukturu, javna preduzeća, školstvo, zdravstvo, energnetske potencijale, finansijski podržavali projekte mesnih zajednica, finansirali studente, poljoprivrednike, mlade na stručnoj praksi, otvaranje novih radnji, zapošljavanje, pomagali socijalno ugroženim kategorijama i prepolovili ogromnu nasleđenu zaduženost budžeta.
Ukoliko ponovo dobijemo poverenje građana nastaviđemo, poštenom i socijalno pravednom politikom da radimo u službi svih građana ove opštine. Moj glavni zadatak, kao budućeg prvog čoveka opštine Rekovac, je nastavak stabilizacije budžeta i očuvanje lokalne samouprave kroz razvoj institucija i zadržavanje mladih i stručnih kadrova na našoj teritoriji, što je glavni preduslov opstanka i budućnosti Rekovca. Nastavićemo sa ekonomskim oporavkom bivših nosilaca privrednog razvoj, podrškom socijalno ugroženih kategorija, podrškom školama i predškolskim ustanovama, moderizovaćemo javna preduzeće i pretvoriti ih u konkurentna preduzeća iz svojih oblasti delovanja, pružaćemo podršku poljoprivrednim proizvođačima i obezbediti finansijska sredstva za realizaciju projekata izgradnje i moderizacije puteva, vodovodne mreže u Rekovcu i drugim opštinskim mestima, promovisaćemo i učiniti našu opštinu poznatom i privlačnom kulturno-turističkom destinacijom. Uradiću sve što je u mojoj moći, zajedničkim naporima sa svojim službama, da meštanima opštine Rekovac, obezvedim pristojne uslove života i očuvam ovu administrativnu jedinicu.

-Najvažnije oblasti rada i ciljevi u naredne četiri godine lokalne samouprave sa vama na čelu?

Đorđević-Moj najvažniji zadatak je očuvanje stabilnosti Opštine Rekovac. Kada kažem očuvanje stabilnosti mislim na sve oblasti života i rada. Mislim na mlade koji su uvek bili moj prioritet i obezbeđenje uslova za njihov opstanak u Opštini, na poljoprivrednike i obezbeđenje isplativosti njihovog rada. Na javna preduzeća i njihov konkurentni tržišni nastup, na ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, nova vodoprivredna ulaganja, na moderne škole i bogat kulturno-umetnički i turistički sadržaj. Sve gore pomenutno zavisi, pre svega od budžetske stabilnosti, pa je jedan od prioriteta upravo obezbeđenje stabilnog budžeta i redovno izmirivanje budžetskih obaveza.

-Sa kojom bi strankom formirali koaliciju, a sa kojom ne, posle izbora?

Đorđević-Sve političke stranke koje rade u interesu građana ove opštine, koje nude kvalitetan i obrazovan stručni kadar koji može izneti zadatke koji su pred nama, koje imaju prave ljude i poštenu politiku, naši su potencijalni koalicioni partneri.

BIOGRAFIJA

PredragĐorđević iz Lepojevića, nosilac liste SPS, rođenje 1965. godine. 1990 godine. Završio je Agronomski fakultet u Čačku i stekao zvanje diplomiranog inženjera agronomije. Od 1995 godine zaposlen u Opštinskoj upravi Rekovac, a od 2005 godine načelnik je Odeljenja za privredu i urbanizam. Za sekretaraopštinske partijske organizacije izabran je 2004.g. a od 2008. vrši funkciju predsednika OO SPS Rekovac. Učesnik je na svim izborima SPS-a od 2000.godine. Na izborima 2012. godine Predrag je izabran za predsednika Opštine Rekovac i ovu funkciju uspešno obavlja.. Nosilac je brojnih priznanja od najrenomiranijih organizacija Republike Srbije iz oblasti privrede, kulture, prosvete i priznanja Srpske pravoslavne crkve.Oženjen je suprugom Anitom i imaju sinove Nikolu i Nemanju. Predrag Đorđević je nosilac liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije. Kandidat je za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije.

 

Pozitivni primeri Razglednica iz Rekovca – Projekat se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Opštine Rekovac.

Nema komentara

Ostavite komentar

tri × jedan =