OBNOVA STARE UČITELJSKE ŠKOLE

JAGODINA-Stara zgrada Učiteljske škole u Jagodini mogla bi uskoro da bude novo gradilište, jer je Fakultet pedagoških nauka konkurisao kod resornog ministarstva i evropskih fondova za 1,8 miliona evra za obnovu ovog velelepnog zdanja. Građevinski stručnjaci su predhodno konstatovali da objektu preti rušenje, te su profesori i studenti fakulteta uputili javni apel državi da pomogne u obnovi objekta i dislokaciji građe regionalnog Istorijskog arhiva koja je u njenoj unutrašnjosti zarobljena. Učiteljska škola važila je za ,,Srpski Kembridž“, osnovana je pred kraj 19 veka u bivšoj zgradi načelstva koja je sagrađena polovinom tog veka. Zgradu je vlasništvu grada i rešenje o korišćenju imaju faklutet i arhiv.

-Obaveza naše generacije je da sačuvamo od rušenja i zaborava staro zdanje škole, jer predstavlja identitet našeg fakuleta i srpskog obrazovanja, kao i da spasimo ugroženu arhivsku građu. Skadinavski model po kome su se obrazovali učitelji bio je veoma savremen u to doba i za Evropu, te je osnivač Sreten Adžić godinu dana pre čuvenog Kembridža primenio ta znanja u praksi u Jagodini.Tada je on po prvi put u ovom delu Evrope uveo koledž obrazovanje budućih učitelja. Oni su živeli u internatu, uzgajali parkove i obrazovali se u učionicama u prirodi, dobijali državnu stipendiju i sve to na jednom mestu, te je zato škola nazvana ,,Srpski Kembridž“, kaže dekanka te ustanove profesor Violeta Jovanović.

dekanka dr violeta jovanovic-jagodina-g.j.Početkom ove godine osnovana Fondacija koja će biti pravni nosilac svih poslova obnove. Međutim, pre početka obnove treba na adekvatatan način dislocirati građu Istorijskog arhiva. Građevinski stručnjaci su ocenili da je stara zdanje učiteljske škole u veoma lošem stanju i da joj preti urušavanje. Delovi tavanice na međuspartu počeli da se obrušavaju i padaju u depo arhiva, gde rade istoričari. Inpekcije su zabranile uključivanje stare elektroinstalacije zbog mogućnosti zapaljenja zgrade. Predložena je hitna obnova kako taj proces urušavanja tavanice ne bi zahvatio celu zgradu.