TUŽIOCI – Podrška koleginici Staši Simić Petković

Udruženje tužilaca Srbije uputilo je saopštenje povodom, prema prvim indicijama, podmetanja požara na automobilu zamenika javnog tužioca u Jagodini – Staše Simić Petković.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije izražava žaljenje i solidarnost sa koleginicom.
U više navrata, a nažalost uvek povodom nemilih događaja – napada na kolege sudije i tužioce i pripadnike pravosudnih profesija, ukazivali smo na neadekvatnu zaštitu nosioca pravosudnih funkcija i ostalih pripadnika pravosudnih profesija.
seat-jagodina-g.j.
Ugrožavanje bezbednosti i života ljudi koji rade u pravosuđu samo je odraz dugogodišnjeg neadekvatnog položaja pravosuđa u celokupnom društvenom sistemu. Ovaj događaj treba da bude još jedan alarm za celo društvo i podsticaj za korenite promene u odnosu prema pravosuđu.

Udruženje tužilaca Srbije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *