PARAĆINCI ŠAMPIONI TRANSPARENTNOSTI, JAGODINCI NA DNU

PARAĆIN-Prema rezultatima istraživanja NVO Transparentnost Srbija Paraćin je sa indeksom 74 na prvom mestu liste 145 rangiranih opština i gradova u Srbiji prema transparentosti u radu, dok je Jagodina rangirana na 138 msto sa indeksom 21. tabela
-NVO Transparentnost Srbija proverava niz parametara na osnovu kojih kasnije računa srednju ocenu i tako se pravi rang lista. Mi nismo u svemu najbolji i veliki broj parametara se odnosi na neke tehničke detalje koje treba ispuniti. U suštini ispuniti te standarde pojedinačno nije posebno teško, ali voditi računa o svima odjednom nije jednostavno, kaže predsednik opštine Paraćin Saša Paunović.
Kao najveći problem paraćinske lokalne samouprave nameće se nedostatak zaposlenih, jer je zbog zabrane zapošljavanja manje čak 25 odsto radnika od zakonom dozvoljenog broja. Zbog toga je teško odvojiti radne sate radnika da se bave i tim, nekim ipak, dodatnim poslovima.
-Politički gledano – kraktoročno kad radiš potpuno otvoreno daješ priliku opoziciji da, koristeći se tom transparentnošću, te napada i to često neprincipijelno, takođe građani kratkoročno teško mogu da razumeju baš sve parametre rada, navodi Paunović ,,političke” mane transparentnog rada.
-Međutim, dugoročno, to ti daje odrešene ruke da radiš ispravno i donosiš odluke, jer sve što može da bude predmet kritike već je davno ispričano i objašnjeno, poentira on.
Paraćin je objavio javno funkcionerske plate i njihovu imovinu još pre 14 godina, kada to uopšte nije bila zakonska obaveza. Tako je završeno sa svim pričama kolika je plata funkcionera i kolika imovina.
Inače NVO Transparentnost Srbija uvela je novu metodologiju za ocenjivanje i rangiranje jedinica lokalne samouprave na osnovu indeksa transparentnosti – LTI. Indeks je zbir pozitivnih poena dobijenih iz indikatora koji su podrazumevali analizu sajtova, dokumenata, odnosno odgovora dobijenih na zahteve za slobodan pristup informacijama i neposredan uvid u funkcionisanje uprave, odnosno uslužnih centara, kao i podataka dobijenih od drugih organa. Svi gradovi i opštine ocenjeni su i rangirani. Gradske opštine takođe su ocenjene, ali ne i rangirane.
Gradovi i opštine, njih 145, rangirani su zajedno u tabeli, dok su 23 gradske opštine ocenjene ali ne i rangirane, s obzirom na činjenicu da nemaju iste nadležnosti kao opštine.Prosečna ocena je 40. Ocenu iznad 50 ima 32 lokalna samouprava, iznad 60 njih osam, dok samo jedna opština ima ocenu veću od 70.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *