TROJE NOVIH DOKTORA NAUKA NA FAKULTETU PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

JAGODINA-Fakultet pedagoških nauka u Jagodini školsku godinu započeo je sa čak tri nova doktora nauka iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Za manje od mesec dana, u briljantnoj seriji, svoje doktorske teze odbranili su Jelena Spasić na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Maja Dimitrijević i Branko Ilić na Filološkom fakultetu u Beogradu.

O značaju ovih novosti i izuzetnom stručnom kadru jagodinskog Fakulteta pedagoških nauka govori i činjenica da na Fakultetu radi 8 nastavnika i saradnika za ovu naučnu oblast, od kojih je samo još jedan, najmlađi, student doktorskih studija. Svi ostali sada imaju naučni stepen doktora nauka.

-Imali smo plodno leto.Dok se drugi obično odmaraju, mi smo radili.Štaviše, možda je ovo jedna od najuspešnijih godina za fakultet. Troje naših saradnika, asistenata, mladih kolega u toku leta  odbranili su doktorske disertacije. Veoma smo ponosni, ne samo zato što su odbranili doktorske disertacije, već i zato što su odbrane bile na najeminentnijim filološkim fakultetima,a posebno što su ovi doktorski radovi ocenjeni kao najozbiljniji iz tih oblasti koji su u proteklom periodu došli na te fakultete. O tim radovima i njihovom kvalitetu pričalo se u naučnoj javnosti Srbije, jer su ostavili jak i dubok utisak na članove komisija, kazala je dekanka Violeta Jovanović.

Tri nedavno odbranjena doktorata ocenjena su izuzetnim pohvalama, i to od strane mentora i članova komisija koji predstavljaju sam vrh srpske filologije: Miloš Kovačević, Mihajlo Pantić, Tanja Popović, Ljiljana Bajić, Zona Mrkalj, Andreana Marčetić i Jelena Jovanović Simić. Posebno je priznanje Fakultetu pedagoških nauka i njegovom kadrovskom profilu to što je svako od troje doktoranada za člana komisije imao i svog starijeg kolegu, profesora Fakulteta. Tako je profesor Tiodor Rosić bio i član komisije za ocenu i odbranu doktorata Maje Dimitrijević, profesor Violeta Jovanović je tu ulogu imala u odbrani teze Branka Ilića, a profesor Ilijana Čutura bila je predsednik komisije za ocenu i odbranu doktorata Jelene Spasić.

– Na taj način je našem nastavničkom kadru odato priznanje za naučni status i doprinos. To je naš dupli uspeh u naučnom smislu, kako profesora, tako i kandidata koji su na maestralan način odbranili fakultet, sebe, nauku i dali doprinos razvoju nauke. Taj naš uspeh je procena filoloških fakulteta da imamo izuzetno jaku katedru za Srpski jezik i književnost, koja ravnopravno sarađuje i učestvuje u svim aktivnostima matičnih fakulteta, rekla je profesor Ilijana Čutura.

Studenti Fakulteta pedagoških nauka imaju nastavu iz tri uže oblasti ovog polja: jezika, književnosti i metodike. Troje novih doktora nauka stekli su ova naučna zvanja iz sve tri ove oblasti, pa će svi segmenti, i u istraživačkom i u nastavnom smislu, biti obogaćeni.

-Nema veće sreće nego kada možete svog kolegu, budućeg naučnika i profesora,da pratite od samih njegovih istraživačkih početaka do najviše titule. Nema veće sreće za jednog profesora, koji je uz to i književni stvaralac, kada se susretne sa budućim naučnikom, doktorom, koji pokazuje inventivnost, imaginaciju, intelektualnu radoznalost, koji neće  da bude površan, već temeljan. Srećan sam što naši doktori nauka nisu sholastici, nisu ljudi koji samo za sebe skupljaju znanja, već ta znanja nesebično prenose kroz stvralačku i imanentnu nastavu na mlađe generacije. Otvoreni su prema svetu i veku, imaće sjajnu razvojnu naučno-prosvetnu liniju, rekao je profresor i književnik Tiodor Rosić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *