OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ĆIĆEVCU – OSAM HIDROCENTRALA

ĆIĆEVAC-Obnovljivi izvori energije značajan su privredni potencijal Ćićevca. Prostornim planom opštine predviđeno je ukupno osam lokacija za izgradnju mini hidroelektrana: na Južnoj Moravi pet, na Zapadnoj Moravi tri. Snaga mini hidroelektrana kretala bi se od 5 do 8 MW. Italijanska firma „Sistema Rinova“  je zainteresovana izgradnju dve centrale na Južnoj Moravi,kod Stalaća.

-Zainteresovani investitori treba da podnesu resornom ministarstvu  zahtev za energetsku dozvolu. Italijani su zainteresovani za dve hidrocentrale snage po 4,5 megavata na lokacijama Grad Stalać i Braljina. Prostornim planom na teritoriji opštine predviđena je izgradnja pet hidrocentrala na Južnoj i tri na Zapadnoj Moravi,  kaže predsednik te opštine Zlatan Krkić.

Zlatan Krkić

Pored toga, razvoj privrede mogu da intenziviraju investicije na širenju industrijske zone “Pojate” kupovinom privatnih parcela, formiranje nove Industrijske zone “Košari”, kao i izgradnja mini hidrocentrala a to su investicioni prioriteti opštine do 2020.godine. Tome treba dodati i podsticaje razvoju preduzetništva, koji mogu da budu od velikog značaja kroz zanatske usluge, seoski i verski turizam.

Opština Ćićevac ima 1.093 nezaposlena i oko 1.100 zaposlenih lica. Udeo aktivnog u ukupnom broju stanovnika je početkom 2016.godine iznosio 42 odsto. Oko 38 odsto građana bez posla ima prvi stepenom stručne spreme.To jedan od opredeljućih faktora za planiranje  eventualnih investicija. Pored ljudskih resursa, potencijali Ćićevca su lokacija i blizina međunarodnih saobraćajnica, turistički i istorijski lokaliteti. Te prednosti do sada nisu adekvatno prezentovane investitorima, odnosno oni nemaju informacije o tome.

Povoljan položaj na raskirsnici koridora jedan je od najvažnijih potencijala Ćićevca.

– Dobra okolnost za privlačenje investitora je što je opština sa 10 naseljenih mesta okružena teritorijama grada Kruševca, opština Varvarin, Paraćin i Ražanj, a kroz samo sedište opštine prolazi magistralni put, podseća predsednik opštine Krkić i dodaje da blizina Koridora 10, ali i druge pozicione karakteristike same teritorije omogućavaju dobre veze sa svim regionima u Srbiji i u susednim državama.

Ukršanje drumskih i železničkih koridora, u budućnosti i rečnih, predstavljaju srećnu karakteristiku, koja može da omogući brz transport robe i razmenu svake vrste. Ali, investicije pre svega u industrijskoj zoni „Pojate“ su izostale.

Najveći broj preduzeća u toj zoni je pretežno u drvno – prerađivačkoj  industriji, preradi mesa i stočne hrane, kao i sektoru usluga. Samo pet hektara, do 36 hektara,  u vlasništvu je opštine. Na tri hektara nije omogućena gradnja, a potencijalnim investitorima na raspolaganju je dva hektara.

-Razmišljamo o kupovini privatnih parcela što, opet, zavisi od finansijskih mogućnosti. Međutim, grinfild investicije nisu i jedina moguća investicija u opštini. Lokacije u privatnom vlasništvu pogodne su za raznovrsne delatnosti. Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta tarife za komunalije  mogu da se smanje za 20 odsto, priča Krkić.

Opština nudi dve hale u industrijskoj zoni “Pojate”. Jedna hala od 1.000 kvadrata koja je smeštena na 3.700 kvadrata površine pogodna je za magacinski prostor, dok je druga od 1.040 kvadrata, hala na zemljištu površine 15.000 kvadrata, i reč je o objektu sa termoizolacijom krova, koji može da služi za proizvodnju i za sušaru.

Kada se uzmu u obzir svi problem koji karakterišu privredu Ćićevac, ne čudi što je ova lokalna samouprava sa 10.000 stanovnika, suočena sa odlivom mladih ljudi, nerazvijenom privredom i značajnim brojem nezaposlenih sa skromnom obrazovnom strukturom.

Namere opštinara i građana u pogledu reindustrijalizacije su u raskoraku su sa kapacitetima lokalne samouprave, ali i ozbiljnijim ulaganjima sa republičkog nivoa. Da bi se razvila postojeća industrijska zona potrebne su investicije u elektrifikaciju, dok je izgradnja lokalne puteva i smeštajnih kapaciteta značajna prepreka za razvoj turizma.

,,Ćićevačka razglednica” – Ovaj projekat se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Opštine Paraćin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *