SVETSKI DAN ZDRAVLJA U ĆUPRIJI

ĆUPRIJA-Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja Centar za promociju zdravlja ZZJZ Ćuprija i VMŠ organizovali su u amfiteatru te škole predavanje na temu ,,Depresija,, za učenike srednjih škola. Predavanje su obavili studenti VMŠ i neuropsihijatar dr Saša Atanasković. Na gradskom Vašarištu ZZJZ Ćuprija u saradnji sa Crvenim krstom, patronažnom službom DZ Ćuprija i studentima VMŠ škole organizovao je preventivnu akciju povodom promovisanja zdravih stilova života. Građani su proveravali vrednosti krvnog pritiska, šećera u krvi i dobijali savete u vezi sa zdravim životnim navikama. Na gradskom trgu studenti VMŠ sa učenicima Medicinske škole organizovali su akciju  provere vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *