PARAĆIN TRI GODINE POSLE APOKALIPTIČNE POPLAVE

PARAĆIN-Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović o Paraćinu tri godine posle poplave.

-Tri godine kasnije, Paraćin ima sistem ranog upozorenja na poplavni talas, koji je sama opština finansirala, što znači da sada možemo pouzdanije i preciznije da procenimo moguću opasnost. Dok ne bude izgrađen novi sistem odbrane od poplava u samom gradu, čija izgradnja u organizaciji “Srbijavoda” i uz finansiranje sredstvima EU treba da počne ove godine, neće biti druge mogućnosti za odbranu od sličnog poplavnog talasa osim blagovremene evakuacije ljudi i imovine, kaže Paunović.

Opština je obezbedila i donatorska sredstva za rušenje i ponovnu izgradnju nekoliko mostova na Crnici kako bi se obezbedila veća protočnost reke kroz grad, jer su mostovi i bili jedan od ključnih razloga za razornu poplavu, budući da u vreme kada su građani nisu poštovani svi uslovi “Srbijavoda” i izgradnjom je smanjen profil korita.

-Kad je reč o selima pogođenim poplavom, u Gornjoj Mutnici je izgrađeno novo korito reke Suvare, sredstvima EU preko Kancelarije za javna ulaganja, u Davidovcu se priprema projektna dokumentacija za izgradnju nasipa pored reke Grze, a Glavica je obuhvaćena sistemom odbrane na Crnici. Obnova javnih objekata, pre svega škola i vrtića, uspešno je sprovedena, obnovljena je i većina stambenih objekata, a na žalost iz različitih, uglavnom imovinsko pravnih razloga, još nekoliko predmeta koji se odnose na stambene objekte u vlasništvu građana postupak je u toku, rekao je Paunović.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *