OD ZAOSTALE RATE OSIGURANJA I SUDSKIH TROŠKOVA BOLI GLAVA-FRANCUSKA DRŽAVLJANKA TRAŽI ZAŠTITU OD DUNAV OSIGURANJA

JAGODINA-Francuska državljanka Verica Petrović presudom Osnovnog suda u Jagodini moraće da plati kompaniji Dunav 52 dinara na ime zaostale kamate i 31.350 dinara tužiocu na ime troškova sudskog postupka, u toku sudskog postupka već je platila preko 8.000 dinara osnovnog duga sa kamatom. Ona je zaključila ugovor o osiguranju u visini od oko 20.000 dinara, ali nije platila poslednju ratu u iznosu od 5.000 dinara i Dunav je nju utužio pred zastarevanje tog duga angažujući advokata, što je znatno uvećalo troškove, tačnije za oko 30.000 dinara. Verica Petrović zbog toga smatra da je prevarena i najavljuje da će  zatražiti pomoć i zaštitu državnih organa Srbije i Ambasade Francuske.

-Očekujem da me oslobodite dodatnih troškova nametnutih prevarom, a ja ću platiti preostali dug od 52 dinara. Ukoliko to ne učinite ja ću obavestiti Vladu Srbije i tužilaštvo. Zahtevaću da Ambasada Francuske, čija sam državljanka, da zastupa moje interese. Ne postoji zdrav razum koji će prihvatiti da platim ničim izazvane troškove, stoji u pismu Verice Petrović predsednici NO Dunava Tatjani Bukić.

Zastupnik Verice Petrović kaže da nju i njega Dunav nikada nije obavestio o preostalom dugu od 52 dinara, iako je to on lično zahtevao, te dodaje da svaki put od zaposlenih u toj osiguravajućoj kompaniji dobijao uputstva da se obrati advokatu radi plaćanja troškova sudskog postupka, što je po njemu veoma indikativno u smislu zastupanja interesa. U Dunavu, međutim, ističu da ne rade utuženja za male sume, zbog ekonomičnosti.

-Izbegavamo tužbe, slali smo Verici Petrović opomene pred utuženje i na kraju, mesec, dva pred zastarevanje duga naši referenti imaju obavezu da utuže. Osnovni dug bio je 5.000 dinara i tužba je predata 10. juna prošle godine. Po pravilima kompanije do početka prošle godine angažujemo advokate da nas zastupaju u sudskim sporovima. Ona se nije javljala na ročišta i to je povećavalo troškove. Posle pet meseci Verica Petrović je uplatila dug i kamatu, a njen zastupnik je upućen u troškove spora koji vodi advokat. Zbog pogrešno uplaćene razlike za kamatu od 52 dinara, Verica Petrović u pismu menja tezu i ističe da je utužena za 52 dinara, a ne za 5.000 dinara. Troškovi su nastali od početka podnošenja tužbe i plaćenih taksi, kao i pet ročišta, kaže direktor jagodinske filijale Dunava Igor Gajić.

Naravoučenije je da plaćate rate osiguranja na vreme ili da na prvom ročištu završavate sudske procese sa Dunavom, jer, iako je tužba bila praktično ,,neoboriva“, odnosno druga ugovorna strana nije ispunila svoju obavezu, osiguravajuća kuća je angažovala advokata, što je kao direktnu posledicu imalo veće troškove. Možda je Dunav u ovakvim sporovima mogao da se osloni na sopstvenu pravnu službu, jer je ipak reč o korisnicima njihovih usluga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *