Crkva Svetog proroka Ilije

Od 1809.godine, kada je verovatno sagrađena, pa sve do 1858. godine, postojala je brvnara crkva u Mačkatu. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Obrenovića podignuta je nova crkva 1859. godine. Tu se nalazila nekropola stećaka od čijih kamenih delova je delimicno i građena ova nova crkva. Sada se kod crkve nalazi samo jedan stećak u obliku sarkofaga, bez ikakvih predstava ili natpisa.

Crkva je 1915. godine popucala i zbog toga zatvorena. Godine 1934. počeli su radovi na obnovi hrama i završeni iste godine. Crkva je monumentalna građevina, a poslednji radovi, dogradnja zvonika na zapadnoj strani, izmenili su njen prvobitni izgled. On je u donjem delu nešto širi i sa četiri bifore. Crkva je jednobrodna, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani. Krov je spolja dvoslivan, dok je iznutra bačvast.

Izvesna suma novca izdata je 11. decembra 1860. godine na ime izgradnje ikonostasa koji predstavlja korektno slikarsko ostvarenje. Na ikonostasu carske dveri i ikona Hrista delo su Aleksija Lazovića. U crkvi se čuva krst kujundžijske izrade iz XIX veka, dva ciraka sa potpisom majstora Pante iz 1860, a sačuvan je i protokol rođenih od 1837. do 1850. godine.