PARAĆIN- Za nekoliko nedelja preduzeće Telekomunikacija iz Blaca, koje je izabrano na tenderu za rekonstrukciju vodovodnog sistema u opštini Paraćin, počeće zamenu glavnog cevovoda koji snabdeva Paraćin i Ćupriju vodom. Vrednost radova je 3,45 miliona evra i reč je o kredit obezbeđen Nemačke razvojne banke KFW. Kredit je na 15 godina sa 5 godina grejs perioda, sa kamatom ispod 1 odsto i sa 30 odsto granta, odnosno oko milion evra manje će Vodovod vrati na kraju. Neće biti povećanja cene vode.

– Sa Telekomunikacijom će biti potpisan ugovor za dve nedelje i od uvođenja izvođača u posao rok završetka radova je 18 meseci, potvrđuje direktor JP  Vodovod Nebojša Simić.

Glavni vodovod, koji snabdeva Paraćin i Ćupriju vodom, je izgrađen pre pet decenija. Azbestne cevi u dužini od 9,7 kilometra biće zamenjene savremenim pvc cevima.

– Zamena kreće ispod sela Izvor, gde su se do sada najčešće dešavali kvarovi. U narednih godin i po neće biti problema sa snabdevanem vodom. Nova trasa ići će seoskim putevima do Davidovca. Radiće stari cevovod. Bukvalno jedan dan biće obustavljeno snabdevanje, zbog prespajanja cevovoda, objašnajva Simić

Pored zamene glavnog vodovoda, biće obavljeni poslovi rekonstrukcije sekundarne mreže, izgradnja četiri bunara, osavremenjavanje sistema za praćenje rada, te nabavka savremnih mašina i kamiona.