SVILAJNAC- U Roandi su u toku radovi na novom objektu Doma kulture, gde će biti i kancelarija mesne zajednice. Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac, je prilikom obilaska ovih radova objasnio da nije bilo potrebe za rekonstrukcijom Doma kulture u ovom selu, već se gradi nova zgrada kako bi bila u skladu sa potrebama i brojem stanovništva.

– Opština Svilajnac iz svog budžeta finansira izgradnju novog Doma kulture u Roandi. Na zboru u Roandi smo se dogovorili da srušimo oronuli objekat i da napravimo potpuno novi, a ovo je dobra formula, koju možemo da primenimo i na ostala sela, kako ne bismo rekonstruisali već postojeće prevelike objekte”, izjavio je Milanović.