ĆUPRIJA- Ćupriju i Srbiju predstavljaće 32. učenika OŠ,,Vuk Karadžić” u projektu  ,,Pestaloci”. Oni su  danas su tim povodom oputovali u Švajcarsku. Reč je o nagradom putovanju za uspešan rad u protekle tri godine na projektu,,Pestaloci”pod nazivom,, Zajedno ka srednjoj školi”.
– Dokaz da su učenici koji su bili u projektu,  sada uspešni u srednjoj školi bio je persuda da škola bude nagvrađe putovanjem. U Švajcarskoj u Trogenu sa ostalim školama iz Evrope naši učenici će učestvovati u zajedničkim aktivnostima ,edukativnog karaktrera ,a nova stečana znanja preneće dalje, jer škola ostaje još tri godine u projektu, kazala je direktorka Vesna Vijorović .

Centar obrazovne politike u objavljenoj publikaciji predstavio je uspeh te škole kao primer dobre prakse na međunarodnom nivou. Učenici te škole na ovaj način predstavljaće Ćupriju i Srbiju na međunarodnom nivou.