SVILAJNAC- Opština Svilajnac je realizovala mnoge investicije u 2019. godini kao u privredi, tako i infrastrukturi, rekao je na novogodišnjem prijemu predsednik te opštine Predrag Milanović i precizirao da su rezultati značajno bolji nego 2018. godine.

– Za Svilajnac u narednom periodu idu bolji dani. Otvorili smo dve fabrike domaćin Alfa tehniks i italijanski Ariston. Potpisali smo ugovore za četiri nove investicije, u martu je otvaranje dve fabrike nemačkih investitora, kao i dve investicije iz Slovenije i Švajcarske u oblastima prerade mesa i elektronike i rasvete, najavio je Milanović.

On je istakao da je preduslov za nove investicije stručna radna snaga i u tom smislu biće novih odeljenja u dualnom obrazovanju.

– Ukoliko ne budemo spremni da školujemo stručnu radnu snagu, onda investicije neće biti realizovane planiranom dinamikom. Svilajnac nije zainteresovan da školuje jefitinu radnu snagu, već kvalitetne i dobro plaćene radnike.  Naša strategija je da građani ne dolaze iz drugih opština samo da rade, što je sada slučaj, već je krajnji cilj da ovde nastane sa porodicama. Na taj način obnovićemo stanovništvo, zaključio je on.