IZBORI U JAGODINSKOM LOVAČKOM UDRUŽENJU – NOVI, STARI PREDSEDNIK ALEKSANDAR MILADINOVIĆ

JAGODINA – Jagodinski lovci jednoglasno su poverili novi mandat dasadašnjem predsedniku Aleksandru Miladinoviću, a čak 2/3 sekcija dalo je podršku za njegov izbor, što do sada nije bio slučaj. Za potpredsednika izabran je Dragutin Milojević, a za članove UO izabrani su Darko Nikodijević, Zoran Veljković, Radosav Jevtić, Saša Pantelić, Jugoslav Đorđević, Aleksandar Radojević, Vladan Petrović, Jovan Mladenović, Bojan Marković, Zlatan Ristić, Hranislav Ivanović, Dobrica Obradović i Miloš Mijajlović. U proteklom periodu jagodinski lovci, zajedničkim i domaćinskim radom, ostvarili su značajne rezultate, zato i ne iznenađuje plus na računu blizu 2,5 miliona dinara, što se takođe do sada nije događalo, već je naprotiv udruženje bivalo u ,,debelom” minusu. Obnovljeni su svi objekti, započeta realizacija novih planova i projekata, povećana lovna osnova, što je rezulatat dobrog gazdovanja. Udruženje je uzdignuto u rang najboljih u Srbiji, a zatečeno je u jadnom i zapuštenom stanju. Za predsednika Skupštine LU Jagodina izabran je dr Slaviša Tanasković.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *