UMETNIČKI MURALI DUŽINE 2 KILOMETRA NA ODBRAMBENOM ZIDU NA RESAVI U SVILAJNCU

SVILAJNAC- U okviru Sporazuma koji je Prirodnjački centar Srbije iz Sviljnca potpisao sa Univerzitetom umetnosti u tom gradu u toku leta biće održan Internacionalni umetnički letnji kamp 2020., a zadatak umetnika je oslikaju odbrabmene zidove na reci Resavi i na taj način naprave orugalno delo na blizu 2 kilometra. Predstavnici  kampa posetili su Svilajnac i predstavili projekat izrade murala u gradskom parku.

SVILAJNAC- U okviru Sporazuma koji je Prirodnjački centar Srbije iz Sviljnca potpisao sa Univerzitetom umetnosti u tom gradu u toku leta biće održan Internacionalni umetnički letnji kamp 2020., a zadatak umetnika je oslikaju odbrabmene zidove na reci Resavi i na taj način naprave originalno delo na blizu 2 kilometra. Predstavnici  kampa posetili su Svilajnac i predstavili projekat izrade murala u gradskom parku.

– Posle regulacije Resave i izgradnje odbrambenog zida, treba estetski urediti taj deo grada. U tom smislu biće uključen Kamp i ostali kreativni ljudi iz Svilajnca i Srbije, koje tqakođe pozivam da se priključe akciji. Reč je o samom centru grada, ler deo, koji sada umetnici treba da ulepšaju da građanima odaje utisak lepog i kretivnog. U gradskom budžetu je obezbeđeno 10 miliona dinara za projekat oslikavanja odbrambenog zida i uređenja parka. Bavili smo se bezbednošću, a sada estetikom, rekao je predsednik te opštine Predrag Milanović.

Stručna komisija odrediće na osnovu idejnih projekata koji će murali biti oslikani.

-Imamo zid, kao liniju, koji prati reku treba da da rešenje koje će da bude poželjno. Likovno delo imaće veze sa istorijom grada, njegovim karakterima, prostorom, prirodom i svim značenjima koje prostor daje. Zahvet od likovnog umetnika je da bude veoma kreativno i zanimljivo delo, koje će pleniti pažnju i Svilajcu dati novu vizuru i gde će ljudi želeti da dođu da vid umetničko delo. Zato Univerzitet umetnosti ima zadatak da obezbedi najozbiljnija umetnička rešenja, biće tu ljudi iz muzike i sa filma, koji će dati svoj doprinos umetnosti Svilajnca. Delo će trajati i posle nas, kazala je profofesor Fakulteta likovnih umetnosti Vesna Knežević.

Kamp će biti održan tokom leta. Umetnicima će se pridružiti svilajnačka doktorandkinja na slikarstvu Anđela Micić, koja će dati doprinos estetici prostora i motivisaće najmlađe kroz radionicu crtanja i slikanja te će učestvovati u oslikavanju murala.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *