PLAĆENO ODSUSTVO ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU U JAGODINI – Umanjenje zarade od 40 odsto u naredna tri meseca, biće vraćeno 2021. godine

JAGODINA- Gradsko veće u Jagodini donelo je 19. marta zaključak o upućivanju na plaćeno odsustvo zaposlene u upravama grada Jagodina, preduzećima i ustanovama čiji je grad osnivač na tri meseca. Oni su upućeni na plaćeno odsustvo zbog smanjenja obima rada kod poslodavca, kao i zbog zdravstveno-preventivnih razloga u cilju suzbijanja epidemije covid-19, stoji u zaključku.

-Zaposleni ostvaruju pravo na zaradu od 100 odsto prosečne zarade zaposlenog u predhodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade, tako što se najmanje 60 odsto zarade isplaćuje u mesecu za predhodni mesec, a ostatak do punog iznosa zarade isplaćuje se zaposlenom najkasnije od juna do novembra 2021. godine, navodi se zaključku.

Nekoliko hiljada Jagodinaca ostalo je bez posla početkom aprila u prvom talasu otpuštanja, jer je poslodavcima zabranjeno da rade kada je reč o ugostiteljskim objektima i ostalim delatnostima gde je smanjen rad zbog prekida ugovora ili smanjenja isporuka. Njima niko nije ponudio 60 odsto, ali ni čuvene pakete pomoći u hrani i dezinfekcionim sredstvima Centra za socijalni rad u Jagodini, tako da su zaposleni u javnom sektoru u Jagodini, koji su većinom stranački zapošljavani, ponovo privilegovani u odnosu na ostatak zajednice koja nosi na svojim leđima svaku krizu u društvu. Neka od javnih preduzeća nisu prihvatila zaključak Gradskog veća, jer rade u punom kapacitetu, čak i više nego pre 19. marta na poslovima zaštite od korona virusa. Sa druge strane u javnom sektoru u Jagodini ima oko 400 zaposlenih više nego što je zakonom predviđeno, što dodatno opterećuje lokalni budžet.

Gradonačelnik i komandant Štaba za vanredne situacije u Jagodini Ratko Stevanović izjavio je da zarade zaposlenih nisu smanjenje i da to nije tačna informacija koja se pojavila u javnosti.

U saopštenju Ministarstva za rad stoji:

Poslodavci, koji svoje zaposlene, s obzirom na trenutnu vanrednu situaciju u Srbiji, izazvanu virusom COVID-19, upute na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana treba da dostave Ministarstvu za rad elektronskim putem Odluku nadležnog organa poslodavca potpisanu od ovlašćenog lica ili Zahtev poslodavca sa potpisom zakonskog zastupnika.

Zahtev o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo treba da sadrži naziv i sedište poslodavca, matični broj i PIB, ukupan broj zaposlenih, broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsustvo, kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenog obima posla, odnosno do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo dužem od 45 radnih dana, navodi se u saopštenju.

Takođe treba da navedu za koji mesec su isplaćene poslednje zarade, elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano Rešenje, kao i broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

Te podatke je potrebno poslati na mejl kabinet@minrzs.gov.rs.

Iz ministarstva napominju da nije potrebno navoditi broj radnih dana na koji se zaposleni upućuju na plaćeno odsustvo jer se Rešenje o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaje samo za period dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *