IZBEGLIM PORODICAMA IZ HRVATSKE 14 STANOVA U SVILAJNCU

SVILAJNAC- Na zasedanju Opštinskog Veća u Svilajncu usvojen je akt kojim se tumači Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Svilajnac 2018-2022. godine kako bi bile otklonjene sve nedoumice i pogrešna tumačenja pomenutog dokumenta.

-Ovim tumačenjem smo još jednom potvrdili da pod pojmom migranti podrazumevamo izbeglice koju su zbog rata napustile svoje domove na prostoru bivše Jugoslavije i interno raseljena lica sa teritorije KiM. Svi organi Opštine Svilajnac ovlašćeni su da se bave isključivo potrebama izbeglica i interno raseljenih lica koja se nalaze na našoj teritoriji. Zahvaljujući Lokalnom akcionom planu na ovoj sednici dodeljeni su i stanovi za 14 porodica koje su izbegle iz Hrvatske. Ovim smo još jednom potvrdili da nema potrebe da građani brinu zbog naseljavanja migranata poreklom sa područja Bliskog istoka i Afrike, izjavio je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.
Pored ove odluke na sednici Veća doneta je i Odluka o rebalansu budžeta kojim će biti pokriveni troškovi izazvani vanrednim stanjem i prevencijom pojave i širenja virusa COVID-19 kao i Rešenje o nagrađivanju zdravstvenih radnika angažovanim na poslovima lečenja, testiranja i organizacije poslova u lečenju građana od infekcije COVID-19.

-Želeli smo da pokažemo zahvalnost zdravstvenim radnicima koji su bili na prvoj liniji odbrane od koronavirusa, pre svih onima koji su radili u COVID ambulanti, u radiološkoj službi i laboratoriji, dodaje Milanović .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *