POČELA MODERNIZACIJA PROIZVODNjE U JAMSKIM RUDNICIMA UGLjA POSLE TRI DECENIJE

RESAVICA- Posle tri decenije u jamskim rudnicima JPPEU ,,Resavica“ počela su kapitalna ulaganja u mašinsko kopanje uglja, rudnici će dostići proizvodnju od milion tona a bezbednost rudara biće višestruko povećana.

-U junu su, posle tri decenije, nabavljene tri mašine za kopanje uglja do sada je proizvodnja obavljana ručno. U rudniku Soko već se radi mašinski otkop, Štavalj i Rembas će tokom sledeće nedelje biti u funkciji. U toku je nabavka još jedne mašine za rudnik Štavalj, a poste toga počinje realizacija Češkog kredita. Iz tog kredita biće nabavljeno široko čelo za rudnik Rembas i više mašina za otkopavanje uglja. To će značiti dupliranje proizvodnje uglja, kaže direktor Marko Vuković.

Rudari se zahvaljuju rukovodstvu Srbije, koje je prepoznalo perspektivu jamskih rudnika i od planova za gašenje rudnika prešlo se na reorganizaciju i realizaciju ciljeva za budućnost.

-Cilj nam je proizvodnja od milion tona na godišnjem nivou, a posle toga dalje povećanje kapaciteta.Sadašnja proizvodnja je 500 hiljada tona. Kod nas je prisutan manuelni rad i finansijska realizacija je na niskom niovu, ali sa novom mehanizacijom sve se menja u smislu kapaciteta, nivoa proizvodnje i bezbednosti rudara, navodi Vuković.

Rudar Nemanja Radisavljević rukovalac mašine, istakao je da mašina menja desetak rudara u oknu, olakšava rad, a dnevno će rudnik napredovati do desetak metara u ugljenom sloju, dok je sada to do dva metra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *