MANASTIR HILANDAR OBELEŽIO PRAZNIK IKONE PRESVETE BOGORODICE TROJERUČICE

Manastir Hilandar proslavio je danas slavu u čast praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Poznato je da je osnivač manastira Hilandar Sveti Sava doneo iz Palestine na Svetu Goru  ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, Bogorodice Mlekopitatelnice i igumanski štap Svetog Save Osvećenog. Trojeručica ostaje u Hilandaru do 1347., kada je srpski car Dušan posle posete manastiru kao blagoslov manastira uzima ikonu. Zatim Trojeručica prelazi sa dvora cara Dušana u vlasništvo manastira Studenice. Zbog opasnosti od Turaka monasi Bogorodicu Trojeručicu stavljaju na samar jednog magareta, koje su pustili da ide kuda ga vodi volja Bogorodice. Po zapovesti Bogorodice, ono se zaustavilo nedaleko od Manastira Hilandara.

Verovatno krajem 15. veka manastir se našao u teškoj situaciji u vezi sa izborom novog igumana. Bilo je Srba, Grka, Bugara i Rusa. Grci su predlagali Grka za igumana zato što se manastir nalazi u grčkoj zemlji. Srbi su, opet, predlagali Srbina igumana zato što su ktitori manastira bili Srbi i što je manastir bio poznat kao srpski. Bugari su, opet, bili najbrojniji u manastiru i zahtevali svog igumana. Na kraju, i Rusi su predlagali Rusa igumana zato što je manastir tada darivan darovima i velikim novčanim sredstvima iz Rusije.

Pošto nisu mogli da se saglase između sebe, sama Presveta Bogorodica rešava problem. Pojavljuje se glasom, a ikona Trojeručice na igumanskom mestu nekoliko puta. Dok su razgovarali o onome što se desilo, u manastir je došao jedan pustinjak, svima poznat po svojim vrlinama. On ih je obavestio da mu se javila Bogorodica i rekla da monasima manastira kaže da od sada ona sama postaje igumanija manastira i da oni međusobno treba da se pomire. Od tada do danas niko je nije pomerio sa njenog mesta. Ona se nalazi stalno na igumanskom tronu, na mestu igumanije. Od tada do danas svaki predstojnik i duhovni otac bratstva zauzima drugo mesto, sa strane, pored ikone. Jereji i, uopšte, svi monasi manastira prave poklone pred njom kao igumanijom manastira pre nego što počnu svoje služenje.

Tako je, dakle, Presveta Bogorodica Trojeručica prihvatila „palicu” manastira Hilandara i postala njegova „Ikona Zaštitnica”. Svi monasi koji se nalaze pod njenim „igumanstvom” prihvataju je kao svoju Majku, Zaštitnicu i Utešiteljku u različitim teškim situacijama koje donosi monaški život.

foto: hilandar.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *