RADOVI U GORNJEM TOKU CRNICE

PARAĆIN- Vlada Srbije je dala saglasnost na proširenje projekta Zaštite Paraćina od velikih voda Crnice, a posle regulacije vodotoka u dužini od 12 kilometara u vrednosti 4 miliona evra,  još 500 hiljada evra biće izdvojeno za  izgradnju 4 bujične pregrade u gornjem toku i to na Slemenskom i Jeremitskom potoku, Suvari i Grzi. Cilj je umanjenje bujičnog talasa prilikom većih padavina. Potpisivanje ugovora sa EU biće obavljeno sledeće nedelje, a izvođač radova, kako se  očekuje, započeće radove krajem avgusta. Radovi će biti realizovani i tokom sledeće godine. Tim povodom Paraćin su posetili predstavnici Austrijske agencije za razvoj ispred donatora EU, nadzora radova francuski Safež i Srbijavode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *