VIDOVDAN U MANASTIRU HILANDAR

SVETA GORA-Vidovdan u manastiru Hilandar imao dodatnu emotivnu i svečanu atmosferu zahvaljujući članovima društva „Čuvari Hristovog groba“ iz Batajnice, koji već osmu godinu za redom proslavljaju ovaj veliki praznik zajedno sa hilandarskim bratstvom. Reč je o tradiciji koja se negovala u mestu Vrlika, 30 km južno od Knina.

U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru je svečano i molitveno proslavljen Praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i Svetih mučenika kosovskih, Vidovdan. Sveti knez Lazar se slavi kao ktitor manastira Hilandara jer je 1380. godine sazidao spoljnu pripratu na već postojećoj sabornoj crkvi Sv. kralja Milutina. Služba je započela svenoćnim bdenjem a završena je Svetom liturgijom, nakon koje je usledila praznična trpeza. Na liturgiji se osvećuju dva koljiva, jedno praznično, a drugo za parastos svim kosovskim junacima od 1389. koji se služi pre večernje službe, na sam dan praznika. Ovaj velikomučenik i ugodnik Božiji, car Lazar rodio se 1329. godine u Prilepcu kod Gnjilana . Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav od Boga dobi mnoge darove, koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom, Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Nemanjića. Godine 1353. , bi mu dato dostojanstvo kneza. Blagočestivi gospodar Srpski, Lazar bio je veoma Hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema Crkvi Božijoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri Srpsku i Carigradsku Patrijaršiju. Kao izaslanika Carigradskom patrijarhu poslao je monaha Neaniju, da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo (anatemu), što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božiji protiv Turske najezde i u sukobu, koji se odigrao 15. juna (28. juna po novom kalendaru) 1389. godine protiv Turskog cara Murata bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini, manastiru Ravanici (kod Ćuprije), a zatim preneto u Ravanicu (Sremsku), odakle je 1942. godine preneto u Sabornu Crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanica kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i isceljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate on pomaže. Za vreme svog života obnovio je manastir Hilandar i Gornjak, podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire. S pravom možemo reći da Svetosavski svenarodni ideal i program: “Sve za Hrista – Hrista ni za šta” niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod Srpski.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *