OBAVEŠTENJE O POREZU – TREĆI KVARTAL

Do 15. avgusta je rok za uplatu trećeg kvartala poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema  podeljenim Rešenjima za porez na imovinu naznačeni iznosi svih kvartala.

Oni građani koji nisu do sada vršili uplate, ili su izvršili samo deo poreske obaveze, to mogu učiniti do 15. avgusta, kako bi izbegli obračunavanje kamate čiji iznos nije zanemarljiv, a za koji postoji obaveza obračuna i naplate u skladu sa zakonom. Samo urednim izmirivanjem se izbegava naplata kamate.

Takođe, gađani imaju zakonski rok od 15 dana da prijave promene u vlasništvu nad nepokretnostima koje su predmet oporezivanja. Promene se prijavljuju lokalnoj poreskoj administraciji, kako bi baza podataka bila uredna, a poreske prijave ispravne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *