RASTVOR ZA DEZINFEKCIJU STAMBENIH ZGRADA

JAGODINA- JP”STANDARD” obaveštava građane i upravnike stambenih zajednica da su na lokaciji Kralja Petra prvog br.4 u Jagodini od početka pandemije virusa Covid-19, postavljeni tankovi sa rastvorom natrijum-hipohlorita. Rastvor je namenjen isključivo za dezinfekciju spoljnih gaznih površina ( ulaza u zgradu, tremova, terasa, betonskih površina). Koristi se tako što se jedan litar dezinfekcionog sredstva natrijum-hipohlorita rastvori u 10 litara vode. Sve mere opreza pri korišćenju sredstva označene su na uputstvu na samom tanku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *