PRODUŽEN ROK ZA SUFINANSIRANJE ZAMENE STOLARIJE U SVILAJNCU

SVILAJNAC- PRODUŽAVA SE rok za podnošenje prijava na Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Svilajnac za 2021. godinu do 21.09.2021. godine.

Prijave se mogu podneti za SLEDEĆE MERE energetske efikasnosti:

1) Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova i krovova z aporodične kuće;

2) Nabavka i ugradnja prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinskim radovima za porodične kuće;

3) Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka) za porodične kuće i stanove.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE – NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Svilajnac, do 21.09.2021. godine do 15.30 časova ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Svilajnac

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije

Ulica Svetog Save 102, 35210 Svilajnac

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 035/312-199, osoba za kontakt: Nataša Grozdanović, na adresu elektronske pošte: energetska.efikasnost@svilajnac.rs ili lično na adresi Svetog Save 102, kancelarija 55.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *