SAOPŠTENJE SINDIKATA EPS

Sindikat radnika EPS izdaje saopštenje kojim želi da upozna javnost , a pre svega zaposlene u JP EPS, o nezakonitim radnjama koje preduzima Milan Đorđević, bivši predsednik Sindikata radnika EPS.

Naime, iako je na sednici Glavnog odbora Sindikata radnika EPS, održanoj 22.10.2021.godine, Milan Đorđević opozvan sa funkcije predsednika Sindikata radnika EPS, nastavio je da se nakon toga lažno predstavlja, koristeći pri tome ukradeni pečat Sindikata radnika EPS, koji je oglašen nevažećim u Službenom glasniku Republike Srbije.

Na osnovu nezakonitih radnji i prevara koje je organizovao sa svojim saradnicima, protiv Milana Đorđevića je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, podneto više krivičnih prijava vezano za zloupotrebu službenog položaja, zloupotrebu službenog položaja u podstrekivanju, kao i krivično delo prevare i falsifikovanja isprave.

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu, od 21.04.2022.godine potvrđene su odluke Glavnog odbora kojima je, između ostalog, opozvan Milan Đorđević sa mesta predsednika Sindikata radnika EPS i potvrđena pravosnažnost izbora Radosava Krsmanovića na mesto predsednika Sindikata radnika EPS.

Postupajući po rešenju Prvog osnovnog suda, sredstva Sindikata radnika EPS koja se nalaze na računima OTP banke su stavljena na raspolaganje Sindikatu radnika EPS, čiji je legitimni predstavnik i zakoniti zastupnik Radosav Krsmanović.

Na osnovu toga obaveštavamo sve zaposlene u JP EPS da organi i tela Sindikata radnika EPS funkcionišu u punom sastavu i da su takođe sredstva fonda solidarnosti u potpunosti raspoloživa za potrebe lečenja, operacija i drugih medicinskih usluga zaposlenima i članovima njihovih porodica.

Saopštenje je potpisao predsednik Sindikata radnika EPS  Radosav Krsmanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *